Sąd nakazał każdej ze skazanych zapłacenie grzywny w wysokości 140 euro. W uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że kobiety nieustannie i uporczywie naruszały przepisy prawa zabraniające zakrywania twarzy w miejscach publicznych.

Kobiety nie zostały wpuszczone do sądu, gdyż stawiły się z zasłoniętymi twarzami i odmówiły ich odsłonięcia.

Mąż jednej z kobiet zapowiedział, że odwoła się do Trybunału Praw Człowieka. Jego zdaniem, zakaz narusza swobody obywatelskie.