- Ministerstwo Przemysłu i Handlu dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować sytuację niedoboru tlenu. Przeprowadziliśmy ankietę wśród wszystkich 85 podmiotów, wchodzących w skład Federacji. W efekcie zidentyfikowaliśmy skomplikowaną sytuację w zakresie tlenu medycznego w 22 regionach. Obecnie jesteśmy z nimi w ścisłej współpracy i odbywamy szereg spotkań z producentami i dostawcami gazów medycznych - powiedział minister Denis Manturow.

Według rosyjskiego ministra przemysłu i handlu wszelkie niedobory rozwiązywane są „jak najszybciej poprzez bezpośredni kontakt między naszymi pracownikami i przedsiębiorstwami”.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu zwróciło się do regionów o informacje na temat dostaw tlenu medycznego po publikacjach, że w szpitalu miejskim nr 20 w Rostowie nad Donem, w którym leczeni są pacjenci z koronawirusem, wystąpiły przerwy w dostawie tlenu. Z powodu braku tlenu prawdopodobnie kilka osób zmarło. Choć miejscowe władze początkowo temu zaprzeczyły, później wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie karne.

W Rosji od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u już niemal 1,6 mln osób. W związku z Covid-19 zmarło dotąd 27,6 tys. osób.