Ogłaszając zaostrzenie obostrzeń obowiązujących w województwie warmińsko-mazurskim, a następnie przedłużając je i wprowadzając od 13 marca podobne obostrzenia dla województwa pomorskiego, minister zdrowia Adam Niedzielski powołał się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają przez tydzień w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym.

Uzasadniając takie decyzje minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 007 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 60,41 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,05 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 7 770 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 47,3 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,44 więcej niż dobę wcześniej).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 3 065 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 43,34 zakażenia (wzrost o 2,7).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (16 102). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni wynosi w tym województwie 7 marca przekroczyła 40 i wynosi obecnie 42,38 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,63). Na Mazowszu od 14 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 5 339 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 36,86 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,25).

Wskaźnik przekracza 30 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 5 089 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 34,2 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,25).

Wyższy od 30 wskaźnik jest też w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 31,31 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 9 880 zakażeń w ciągu 7 dni).

Na przeciwnym biegunie znajduje się woj. opolskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 17,65.

Średnia ta wynosi w województwie lubelskim 19,68, a w woj. świętokrzyskim 20,72. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (23,97), łódzkim (25,94) i małopolskim (26,44).