Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, a 31 marca - 100 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 100,82 (wzrost o 4,72, w liczbach bezwzględnych oznacza to 31 814 zakażeń w ciągu 7 dni).

Drugie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 87,31 (wzrost o 2,07), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 21 394 zakażeń koronawirusem.

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, a 26 marca - 70. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 85,24 (wzrost o 2,45, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 17 295 zakażeń koronawirusem).

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, a 28 marca 80 i wynosi obecnie 82,76 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,33). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 31 444 zakażenia.

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, a 26 marca 70. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 5 259 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 74,37 zakażeń (wzrost o 3,37).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, 21 marca - 60, a 30 marca - 70. W województwie tym wykryto co najmniej 10 716 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 73,98 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,66).

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, 26 marca - 60, a 31 marca 70 i obecnie wynosi 70,38 (wzrost o 0,66, w liczbach bezwzględnych to 16 820).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już dziś, oglądaj relację z Gali wręczenia nagród na rp.pl

Dowiedz się więcej

Ósmym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 marca przekroczył 60, a 28 marca 70 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 11 223 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 68,32 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 3,06 mniej niż dobę wcześniej).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60 - i wynosi tam obecnie 65,43 (spadek o 0,6, 11 216 zakażeń w 7 dni).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, 20 marca przekroczył 40, 25 marca przekroczył 50, a 28 marca 60 - i wynosi tam obecnie 63,31 po wzroście o 1,41 (5 451 zakażeń w 7 dni).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń jest obecnie na poziomie niższym od średniej dla całego kraju. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, a 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 5 737 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 57,69 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,49 mniej niż dobę wcześniej).

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60 a 31 marca spadł poniżej tego poziomu - wykryto tam co najmniej 8 846 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 59,44 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 1,11).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 58,1 po wzroście o 1,97 (6 887 zakażeń w ciągu 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40, a 27 marca - 50 i wynosi 59,3 po dobowym wzroście o 2,29 (w liczbach bezwzględnych - 4 071 zakażeń).

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 39,13 i województwo lubelskie, gdzie wynosi on 41,05.