W ciągu minionego tygodnia na świecie wykryto 4 038 292 zakażenia koronawirusem - o 5 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wyniosła 71 355 co stanowi wzrost tydzień do tygodnia o 11 proc.

73 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem wykrytych na świecie w ubiegłym tygodniu stanowiły zakażenia w obu Amerykach (33 proc.) i w Europie (40 proc.).

Regionem z najmniejszą liczbą wykrytych zakażeń była Afryka (1 proc., w liczbach bezwzględnych - 58 858).

Krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń były w minionym tygodniu Indie (513 885, wzrost o 38 proc. tydzień do tygodnia). Druga w tym zestawieniu jest Brazylia (505 668, spadek o 5 proc.), a kolejne miejsca zajmują USA (444 756, wzrost o 5 proc.), Turcja (265 937, wzrost o 43 proc.) i Francja (244 607, spadek o 4 proc.)

Najwięcej zgonów chorych na COVID-19 - 21 094 - wykryto w ciągu minionego tygodnia w Brazylii.

W Europie najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto w Turcji (265 937, wzrost o 43 proc.), Francji (244 607, spadek o 4 proc.) i Polsce (187 551, spadek o 3 proc.).

Najwięcej zgonów chorych na COVID-19 zanotowano we Włoszech (3 068, 5,1 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców, wzrost o 2 proc.) i w Polsce (3 057, 8,1 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców, wzrost o 18 proc.).

Pod względem liczby zgonów chorych na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców Polska zajmowała w ubiegłym tygodniu drugie miejsce na świecie (po Brazylii, gdzie wskaźnik ten wyniósł 9,9).