Celem największego tegorocznego przedsięwzięcia Narodowe Centrum Kultury, wspierającego lokalne instytucje kultury, jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

1) kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK

2)indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji, przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego, informatycznego.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury. Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.