Rabin Szlomo Aviner jest jednym z duchowych przywódców religijnego ruchu syjonistycznego. Kieruje znaną jerozolimską jesziwą (szkołą dla przyszłych rabinów), jest autorem około 50 prac traktujących o kwestiach religijnych. Nic więc dziwnego, że dziennik „Jerusalem Post” zwrócił się do niego o komentarz w sprawie niedzielnych, pierwszych od II wojny światowej, rabinicznych nominacji w Warszawie.

Nieoczekiwanie rabin Aviner ostro skrytykował uroczystość. Według niego, zamiast kształcić w Polsce nowych rabinów i odbudowywać tu żydowską społeczność, powinno się przekonać mieszkających w naszym kraju Żydów do emigracji do Izraela. „Nasze miejsce nie jest w Polsce. Polacy są antysemitami. To właśnie dlatego naziści wybrali ich na swoich kolaborantów” – oś- wiadczył rabin.

Następnie poinformował izraelskich czytelników, że Polacy „nawet po Holokauście nie przestali mordować Żydów”. „Proszę pamiętać o tym, co się stało w Kielcach w 1946 roku. Prawdziwą zemstą [wobec Trzeciej Rzeszy – przyp. red.] będzie odbudowanie naszej społeczności tutaj. To tu znajduje się Państwo Izrael” – stwierdził.

Wypowiedź ta wywołała konsternację w warszawskiej jesziwie Chabad, w której dokonano nominacji dziesięciu przyszłych rabinów. – Gdy Żydów wyrzucano ze wszystkich krajów w Europie, tylko Polska przyjęła nas z otwartymi ramionami. Teraz stosunki polsko-żydowskie stają się coraz lepsze. Chcemy uczestniczyć w tym procesie – powiedział „Rz” przedstawiciel jesziwy Chabad rabin Szalom Stambler.

Oburzony jest Szewah Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. – Rabin Aviner popełnił okropny błąd, który wynika z braku wiedzy i stereotypowego podejścia. On nie wie, że obecna Rzeczpospolita zmieniła całkowicie podejście do spraw żydowskich, a stosunki między naszymi krajami są najlepsze w Europie. Że w dzisiejszej Polsce być antysemitą to hańba – mówi „Rz”.

Słowa rabina Avinera wywołały również irytację w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie. – Świadczą one o całkowitej niewiedzy historycznej. Posługiwanie się podobnymi fałszywymi stereotypami na pewno nie pomaga w przełamywaniu obopólnych uprzedzeń – powiedziała „Rz” polska dyplomatka Aleksandra Bukowska. Dodała, że do ambasady zgłosiło się wielu Izraelczyków, którzy nie ukrywali oburzenia z powodu słów rabina. Ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska zamierza w tej sprawie napisać do niego specjalny list.

Rabin nie widzi w swoich słowach nic zdrożnego. Na pytanie, czy zdaje sobie sprawę, że uraził Polaków, którzy przez całą wojnę walczyli z Niemcami i uratowali wielu Żydów, odpowiedział, że „mówi prawdę”. – Oczywiście, że wśród Polaków było trochę osób, które stały się Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. To był jednak margines. Większość z nich zachowywała się wobec Żydów skandalicznie – powiedział „Rz”.Rabin podkreślił, że wielu członków jego rodziny zginęło na terenie okupowanej Polski. Przyznał jednak, że zabili ich Niemcy. – Wiem jednak, że Polacy po wojnie zabrali żydowskie domy i własność. Gdy nieliczni właściciele, którzy przetrwali, zgłosili się po nie po wojnie, padli ofiarą prześladowań. Do dzisiaj, ponad 60 lat po wojnie, Polacy nie oddali nam naszej własności. Czy tak zachowują się przyjaciele? – powiedział „Rz” rabin Szlomo Aviner.