W 1989 r. Rada Najwyższa ZSRR ratyfikowała I Protokół Dodatkowy do konwencji genewskich z 1949 r.  W liście z 16 października do przewodniczącego izby niższej rosyjskiego parlamentu w sprawie "odwołania stanowiska wyrażonego podczas ratyfikacji", Władimir Putin oświadczył, że międzynarodowa komisja powołana w celu badania zbrodni przeciwko cywilom "w istocie nie wypełnia swej misji od 1991 roku".

Zdaniem Putina, w obecnej sytuacji międzynarodowej znacznie wzrasta ryzyko nadużywania władzy komisji przez państwa działające w złej wierze. Pismo prezydenta zostało opublikowane w serwisie internetowym rosyjskiego parlamentu, dokumentującego proponowane i zatwierdzone przez parlament zmiany w prawie.

Dokument zwraca uwagę, że w komisji nie było przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, choć państwo to regularnie płaci składki. Pismo nie informuje o motywach decyzji prezydenta.

Krytycy zarzucają Rosji, że skutkiem jej zaangażowania w wojnę w Syrii było wiele ofiar cywilnych. Podobne zarzuty były formułowane w związku z konfliktem gruzińskim z 2008 r. Moskwa odrzucała te oskarżenia.

Rosja pozostaje sygnatariuszem konwencji genewskich, na które składają się cztery traktaty i trzy protokoły dodatkowe.