Całkiem inna fala uchodźców

„Starzy” migranci z Ukrainy w większości wyjechali już z Polski. Zastąpiły ich głównie matki z dziećmi.

Publikacja: 20.04.2023 03:00

Całkiem inna fala uchodźców

Foto: PAP, Darek Delmanowicz

Od wybuchu wojny na wschodzie liczba osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce zwiększyła się o 1 602 976 osób (z 1 538 975 do 3 141 951). Największy wzrost był w maju – było to 3 468 068. Od sierpnia sytuacja zaczęła się stabilizować. Ostatecznie w lutym tego roku liczba uchodźców wynosiła 3 166 418 osób. Od rozpoczęcia wojny ponad 900 tys. osób pochodzenia ukraińskiego wyjechało z Polski do innych krajów – co wynikało z ułatwień w przekraczaniu granic.

Czytaj więcej

Ukraińcy chcą żyć i pracować w Polsce. Sięgają po numery PESEL

– Jedynie co piąty Ukrainiec spośród przebywających w Polsce w styczniu 2023 r. był w naszym kraju również w styczniu 2022 r. – mówi Aleksander Luchowski, prezes zarządu firmy badawczej Selectivv. Przeprowadziła ona analizę użytkowników urządzeń mobilnych społeczności ukraińskiej w Polsce, opierając się na danych geolokalizacyjnych, języku urządzenia oraz wizytach w Ukrainie i użytkowaniu ukraińskich kart SIM. W badaniach porównano Ukraińców zamieszkujących w Polsce przed 24 lutego 2022 r. i obecnie.

Czytaj więcej

Jak wojna zmieniła społeczność ukraińską w Polsce? Więcej osób zamożnych i kobiet

Całkiem inni ludzie

– Można powiedzieć, że mamy w Polsce dwie kompletnie różniące się między sobą społeczności Ukraińców – mówi Aleksander Luchowski. I wskazuje, że z ich analiz wynika, że status materialny nowej migracji bardzo różni się od populacji wcześniejszej. – O ile w styczniu 2022 r. jedynie 6 proc. populacji Ukraińców w Polsce miało bardzo dobry status materialny, 24 proc. dobry, a 64 proc. średni, o tyle już rok później zaobserwowano znaczące zmiany. O 7 pkt proc. (do 13 proc.) wzrósł udział osób o bardzo dobrym statusie materialnym, aż o 30 pkt proc. (z 24 proc. do 54 proc.) o dobrym statusie materialnym – mówi Luchowski. – Można więc przyjąć, że uchodźcy wojenni, którzy pojawili się w Polsce w ostatnich 12 miesiącach, byli osobami w dużej mierze o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym – tłumaczy ekspert.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Polska dwunarodowa. Unia z Ukrainą już działa

Zasobność portfela wpływa na sposób spędzania wolnego czasu. Najpopularniejszym miejscem są galerie handlowe. Jednak to nie zmieniło się w ciągu ostatniego roku, bo także wcześniej Ukraińcy chodzili tam chętnie. Jednak z 5 proc. (w 2022 r.) do 18 proc. wzrósł udział osób odwiedzających baseny i siłownie, z 1 proc. do 4 proc. wzrósł udział odwiedzających kina/teatry. Natomiast spadł udział osób chodzących do pubów i restauracji – i to aż o 30 pkt proc. (z 36 proc. do 6 proc.).

– Ukraińskie badania pokazują, że ok. 70 proc. migrantek ma wyższe wykształcenie. Stąd ich zainteresowania np. związane z kulturą – mówi Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Czytaj więcej

Jak Polska zgubiła Ukraińców

Ukraińcy chętnie także kupują online. W porównaniu ze styczniem 2022 r. 12 miesięcy później odnotowano wzrost ich udziału w użytkowaniu aplikacji typu OLX, Allegro – z 37 proc. do 56 proc., a w przypadku aplikacji wybranych marek polskich, takich jak CCC, 4F, Reserved, E-obuwie, nawet z 1 proc. do 51 proc. – Mijają miesiące, sytuacja w Ukrainie jest nadal ciężka i choć tylko 40 proc. Ukraińców deklaruje, że chce zostać w Polsce na stałe, to powoli zaczynają tu sobie organizować życie – mówi Skórka.

Przybyło dzieci

Ogromną zmianą w populacji osób pochodzenia ukraińskiego jest to, że w ciągu 12 miesięcy liczba osób poniżej 18 lat wzrosła z około 200 tys. do 1,4 mln. – Nasze analizy pokazują także, że na przestrzeni roku Polskę częściej opuściły osoby, które nie były rodzicami – mówi Luchowski.

Jednak biorąc pod uwagę liczbę ukraińskich dzieci w Polsce, rodzice za rzadko pojawiają się w szkole. – Można przypuszczać, że duża część ukraińskich dzieci nie została wprowadzona do polskiego systemu edukacji i korzysta z nauki zdalnej prowadzonej z Ukrainy – mówi Luchowski.

Ogromna rzesza dzieci poza polskim systemem kształcenia to coraz poważniejszy problem. Część z nich kształci się w Ukrainie. – Szacujemy, że poza polskim systemem edukacyjnym może być nawet 300 tys. dzieci. To osoby, które głównie kontaktują się z innymi Ukraińcami, zwłaszcza rówieśnikami, którzy są na terenie kraju lub w Rosji – mówi Skórka. – To młodzież posługująca się bardzo często językiem rosyjskim i podatna na propagandę związaną z „rosyjskim mirem”. To może być w przyszłości problem – mówi Skórka i dodaje, że resort edukacji Polski i Ukrainy powinien się tym problemem zająć.

Od wybuchu wojny na wschodzie liczba osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce zwiększyła się o 1 602 976 osób (z 1 538 975 do 3 141 951). Największy wzrost był w maju – było to 3 468 068. Od sierpnia sytuacja zaczęła się stabilizować. Ostatecznie w lutym tego roku liczba uchodźców wynosiła 3 166 418 osób. Od rozpoczęcia wojny ponad 900 tys. osób pochodzenia ukraińskiego wyjechało z Polski do innych krajów – co wynikało z ułatwień w przekraczaniu granic.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Alert RCB dla prawie wszystkich województw. Możliwe przerwy w dostawach prądu
Społeczeństwo
Akcja ABW na warszawskim Gocławiu i w Pruszkowie. Zatrzymania ws. podpaleń
Społeczeństwo
Prognoza pogody na Boże Ciało. Jakich temperatur się spodziewać?
Społeczeństwo
Rada Języka Polskiego ogłasza rewolucję. Nazwy mieszkańców miast wielką literą. Są też inne, ważne zmiany
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Społeczeństwo
Komu chcą pomagać Polacy? Najbardziej dzieciom, najmniej migrantom
Społeczeństwo
Pożar na Marywilskiej. Handlowcy nocowali pod targowiskiem w kolejce po kontenery