Większa ochrona grobów

Rząd tworzy cyfrową bazę cmentarzy i grobów. Powinna być gotowa do końca tego roku. Szczególną ochroną zostaną poddane cmentarze wojenne i groby osób zasłużonych dla Polski.

Publikacja: 13.03.2023 03:00

Większa ochrona grobów

Foto: Adobe stock

Z informacji, które uzyskaliśmy z Centrum Informacyjnego Rządu, wynika, że prace informatyczne związane ze stworzeniem cyfrowej bazy cmentarzy i grobów toczą się od 2021 r. w ramach projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Jest on realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki.

Przedstawiciele administracji rządowej informują, że projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 r., a jego efektem będzie stworzenie narzędzi do prowadzenia rejestru cmentarzy, centralnej bazy grobów i miejsc spoczynku oraz elektronicznych ksiąg cmentarnych. „Przewiduje się, że w ramach pilotażu do końca roku z narzędzi będzie korzystać już określona grupa cmentarzy. Trwają również prace nad uruchomieniem, w oparciu o fundusze UE, szeroko zakrojonego projektu finansowania inwentaryzacji cmentarzy i grobów” – dodaje CIR.

Czytaj więcej

Powszechny internetowy rejestr grobów

Zmiany w podejściu do nekropolii związanych z historią Polski i grobów zasłużonych, w tym weteranów wojen, przewidują projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która być może wejście w życie w połowie tego roku. W drugiej połowie lutego został on przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W projekcie znalazły się rozwiązania służące lepszej ochronie cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Przewidują one m.in. wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, centralnej bazy danych obejmującej informacje o grobach i miejscach spoczynku oraz rejestru cmentarzy. Do tej ewidencji włączone zostaną informacje pochodzące z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Wprowadzony ma zostać nowy mechanizm ochrony grobów wojennych, grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej i grobów zabytkowych. Główną zmianą będzie wprowadzenie obowiązków prowadzenia przez wojewodów ewidencji wszystkich obiektów oraz osób pochowanych na cmentarzach wojennych w centralnej bazie danych, która będzie powszechnie dostępna. W jednym miejscu będzie można znaleźć informacje o wszystkich grobach i cmentarzach wojennych w całej Polsce. Obecnie każdy wojewoda prowadzi ewidencje mogił wojennych w inny sposób i tylko niektórzy publikują je online.

Elektroniczna ewidencja obejmie również polskie groby i cmentarze wojenne znajdujące się za granicą. Będzie ona prowadzona przez ministerstwo kultury. Ten resort określi też jednolity sposób oznakowania tych obiektów.

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – tak samo, jak obecnie – będzie należało do zadań państwa. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu państwa, znajdą się w dyspozycji wojewodów. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że dwukrotne zwiększy się budżet wojewodów na utrzymanie grobów wojennych, co ma pozwolić np. na prowadzenie prac remontowych.

W centralnej bazie znajdą się też groby i cmentarze zabytkowe, w tym wpisane do rejestru zabytków.

Z informacji, które uzyskaliśmy z Centrum Informacyjnego Rządu, wynika, że prace informatyczne związane ze stworzeniem cyfrowej bazy cmentarzy i grobów toczą się od 2021 r. w ramach projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Jest on realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki.

Przedstawiciele administracji rządowej informują, że projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 r., a jego efektem będzie stworzenie narzędzi do prowadzenia rejestru cmentarzy, centralnej bazy grobów i miejsc spoczynku oraz elektronicznych ksiąg cmentarnych. „Przewiduje się, że w ramach pilotażu do końca roku z narzędzi będzie korzystać już określona grupa cmentarzy. Trwają również prace nad uruchomieniem, w oparciu o fundusze UE, szeroko zakrojonego projektu finansowania inwentaryzacji cmentarzy i grobów” – dodaje CIR.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Społeczeństwo
"Po 23 latach w związku". Symboliczny ślub Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Społeczeństwo
Graniczny push back. Polska zawróci migrantów na Słowację, a Niemcy do Polski
Społeczeństwo
Niejadalne grzyby w Polsce. Jak uniknąć zatrucia?
Społeczeństwo
Bałkański szlak migracyjny idzie przez Polskę. Czy na granicach wrócą kontrole?
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Społeczeństwo
Sondaż: Czy wyborcy PiS słyszeli o aferze wizowej?
Społeczeństwo
Policyjne narkotesty dają fałszywe wyniki? Z analiz wynika, że dzieje się to często