W październiku, według wstępnych szacunków GUS, inflacja, liczona rok do roku, wyniosła 17,9 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 1996 roku.

Inflacja utrzymuje się w Polsce powyżej celu inflacyjnego (wynoszącego 2,5 proc.) od czerwca 2019 roku. Wzrost cen przyspieszył po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, która wywołała m.in. gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych.

W październiku, spośród głównych kategorii towarów i usług, najszybciej drożały wciąż nośniki energii (gaz, prąd, opał). Ich ceny wzrosły o 41,7 proc. rok do roku. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w październiku o 21,9 proc. rok do roku. Tylko w ciągu miesiąca ceny żywności wzrosły o 2,7 proc.

Październikowy wzrost poziomu inflacji nastąpił po tym jak na początku października Rada Polityki Pieniężnej, niespodziewanie, nie podniosła stóp procentowych pozostawiając główną stopę procentową NBP na poziomie 6,75 proc. Oznaczało to zatrzymanie cyklu podwyżek stóp zapoczątkowanego jesienią 2021 roku.

Czytaj więcej

Niespodziewana decyzja RPP. Pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie

Część ekonomistów krytykuje sposób walki z inflacją w Polsce wskazując, że gdy NBP podnosi stopy procentowe, starając się zmniejszyć ilość pieniądza na rynku, rząd wprowadza kolejne, powszechne świadczenia pieniężne, które niwelują skutki działań NBP.

W ostatnim czasie opinia publiczna dowiedziała się też o konflikcie w samej Radzie Polityki Pieniężnej, podejmującej decyzję ws. podnoszenia stóp procentowych. Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz domagają się, by posiedzenia RPP trwały dwa dni, jak przed pandemią COVID-19, a nie jeden dzień, jak obecnie. 

Kotecki, Litwiniuk i Tyrowicz argumentują, że w listopadzie RPP nie tylko musi podjąć decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych, ale też omówić najnowsze prognozy Departamentu Analiz i Badań NBP (tzw. projekcję), zatwierdzić „Raport o inflacji” oraz zaopiniować projekt ustawy budżetowej na 2023 r. „Aby zapewnić adekwatną staranność RPP przy opiniowaniu projektu ustawy budżetowej na 2023 r., praca nad opinią powinna być rozłożona na dwa dni” – tłumaczą.

Czytaj więcej

Posiedzenia RPP mają być dwudniowe. Ale jeszcze nie w listopadzie

Prezes NBP Adam Glapiński uważa jednak, że nie ma wystarczającego uzasadnienia do zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej na 8 listopada (najbliższe posiedzenie RPP zaplanowane jest na 9 listopada).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy przedstawiciele której partii, ich zdaniem, najlepiej poradziliby sobie w walce z inflacją.

Na tak zadane pytanie najwięcej - 21,9 proc. respondentów - wskazało PO.

13,5 proc. respondentów wskazało PiS.

7,9 proc. ankietowanych uważa, że najlepiej z inflacją poradziliby sobie politycy Konfederacji.

6,1 proc. respondentów wskazuje, że z inflacją najlepiej poradziliby sobie politycy Polski 2050.

5,1 proc. ankietowanych uważa, że z inflacją najlepiej poradziliby sobie politycy Lewicy.

1,8 proc. respondentów jest zdania, że z inflacją najlepiej poradziliby sobie politycy PSL.

1,8 proc. uważa, że z inflacją najlepiej poradziliby sobie politycy innej, nie wymienionej w odpowiedziach partii.

21,1 proc. ankietowanych uważa, że politycy żadnej partii nie poradziliby sobie z inflacją.

20,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Platforma Obywatelska jest partią, której przedstawiciele najlepiej poradziliby sobie z inflacją według co piątej kobiety i co czwartego mężczyzny. Odsetek osób wskazujących na to ugrupowanie wzrasta razem z wiekiem badanych (12% respondentów do 24 roku życia, 29% respondentów powyżej 50 lat). Częściej niż ogół badanych główną partię opozycyjną, za tę, która byłaby najskuteczniejsza w walce z inflacją uważają badani posiadający wyższe wykształcenie (27%) oraz tacy, których dochód wynosi od 3001 zł do 4000 zł netto. Platformę Obywatelska najlepiej poradziłaby sobie z inflacją w opinii 3 na 10 mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób. - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezesa zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 listopada 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.