Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do jego wykonywania.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej pielęgniarka i położna, które nie wykonywały zawodu są - wyjątkowo - uprawnione do rozpoczęcia wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym, po zawiadomieniu o tym fakcie okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Przez pierwsze dwa tygodnie pielęgniarka lub położna wykonują zawód we współpracy z inną pielęgniarką lub położną, pracującą w tym samym podmiocie, po czym mogą wykonywać zawód samodzielnie. Okres wykonywania zawodu na tych zasadach wlicza się do okresu obowiązkowego przeszkolenia.

Stan prawny na 6 kwietnia 2020 roku

Anna Piotrowska – Musioł, radca prawny w Kancelarii Sowisło & Topolewski. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".