W Koszalinie i regionie zmniejszy się ilość odpadów składowanych na składowisku. – Koszalinianie uzyskają tańszą i ekologiczną energię cieplną i elektryczną produkowaną z odpadów – cieszy się prezydent miasta Mirosław Mikietyński. O jej lokalizacji zadecydują władze Koszalina po konsultacjach społecznych.