Połączenie to pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania nowo powołaną instytucją kultury, a przez to na szeroką promocję imprez kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, co przyczyni się bezpośrednio do promowania miasta Katowice nie tylko w sferze kulturalnej, ale także gospodarczej i turystycznej – uznały władze Katowic. Miasto ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.