Nasz region jako pierwszy wystąpił do Ministerstwa Finansów o pieniądze z rezerwy celowej. Marszałek Marcin Jabłoński podkreślił, iż nie jest to jeszcze nagroda, i zapowiedział, że pieniądze te w krótkim czasie trafią do beneficjentów.