Dyr. Miziołek zarzucił Antoniemu Ziembie działanie na szkodę MN w związku z wysłaniem przez niego listu do Stowarzyszenia Muzealników Polskich z prośbą o interwencję w konflikcie powstałym w MNW. Tymczasem Antoni Ziemba wystosował list z racji pełnionej funkcji Przewodniczącego Kolegium Kuratorów Muzeum (które to stanowisko zajmuje od 1995 roku).

List protestacyjny w sprawie zwolnienia Antoniego Ziemby wystosowali do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego pracownicy Instytutów i Katedr historii sztuki oraz muzeów i instytucji kultury w Polsce i na świecie. Podpisało go ponad 200 osób (fragment listy na końcu artykułu, tekst listu i wszystkie nazwiska pod nim podpisanych).
List w obronie Antoniego Ziemby podpisali też studenci IHS UW oraz ponad 200 pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie.

„Decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu wieloletniego, zasłużonego i rozpoznawalnego w muzealnym świecie pracownika trudno nazwać jedynie pochopną. Jest to decyzja budząca poważne wątpliwości w świetle etyki zawodowej muzealnika, a jednocześnie w sposób oczywisty szkodząca Muzeum Narodowemu w Warszawie” – napisało z kolei Stowarzyszenie Muzealników Polskich w liście protestacyjnym do dyr. MN.

Prof. Antoni Ziemba, także profesor Instytutu Historii Sztuki UW, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, w latach 2012-2015 członek Rady ds. Muzeów przy MKiDN. Jest wybitnym specjalistą w zakresie późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki europejskiej, autorem wielu ważnych naukowych publikacji, laureatem nagrody PAN w dziedzinie historii sztuki za książkę „Wspólnota rzeczy… ” ostatniego z trzech tomów „Sztuki Burgundii i Niderlandów w latach 1380-1500”.

Warto przypomnieć, że wraz z dyr. Miziołkiem do MN przybyła zatrudniona przez niego kilkuosobowa załoga, która wykrusza się z każdym miesiącem. Nie pracuje już m.in. Hubert Kowalski – wieloletni bliski współpracownik w Muzeum UW. Przed kilkoma dniami odszedł Michał Grocki pełniący funkcję Sekretarza MN.

Skoro ani stary, ani nowy zespół nie jest w stanie porozumieć się z obecnym dyrektorem – najwyższy czas na zmiany. Dłużej klasztora niż przeora.

Fragment listy podpisanych pod pismem do ministra Piotra Glińskiego:
prof. dr Daniela Bohde, Dyrektor Institut für Kunstgeschichte, Universität Stuttgart
dr Till Holger-Borchert, Dyrektor Musea Brugge, Brugia
prof. Santiago Alcolea Blanch, Dyrektor Institut Amatller d’Art Hispanic, Barcelona
prof. dr. Julien Chapuis, Dyrektor Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin
prof. Joana Cunha Leal, Dyrektor Instituto de História da Arte, Universidade Nova de Lisboa
prof. IS PAN dr hab. Ewa Dahlig-Turek, Dyrektor Instytutu Sztuki PAN
ks. bp prof. UW i UKSW dr hab. Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
prof. dr Kilian Heck, Przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.), Caspar-David-Friedrich-Institut, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
dr hab. Aneta Kramiszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
dr hab. Iwona Kurz, Dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
dr Krzysztof Przylicki, Dyrektor Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr Stefan Roller, kierownik Zbiorów Sztuki Średniowiecznej, Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt nad Menem
dr Xavier F. Salomon, kurator generalny, The Frick Collection, Nowy Jork
prof. dr Christoph Vogtherr, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Poczdam
prof. dr hab. Marcin Fabiański, Instytut Historii Sztuki UJ, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki
prof. Clario Di Fabio, Ordinario di Storia dell’Arte Medievale, Universita degli Studi di Genova
PD dr Jiří Fajt, GWZO – Leibnitz-Institut für die Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig
dr Christian Forster, GWZO – Leibnitz-Institut für die Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig
prof. dr Daniela Gallo, professeure d’histoire de l’art moderne, Université de Lorraine, Nancy
prof. UAM dr hab. Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki UW, Prodziekan Wydziału Historycznego UW
prof. dr hab. Wiesław Juszczak, Instytut Sztuki PAN
prof. UG dr hab. Marcin Kaleciński, Instytut Historii Sztuki UG
PD dr Mateusz Kapustka, Kunsthistorisches Institut, Universität Zürich
prof. dr Henry Keazor, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Universität Heidelberg
dr Emilia Kiecko, Instytut Historii Sztuki UWr
prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski, Instytut Historii Sztuki UAM
prof. dr Jeanette Kohl, Department of the History of Art, University of California, Riverside
prof. dr Aleksandra Lipińska, Institut für Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilian-Universität, Monachium
dr Guido Messling, kurator zbiorów malarstwa, Kunsthistorisches Museum Wien
prof. dr hab. Sergiusz Michalski, Institut für Kunstgeschichte, Universität Tübingen, członek PAU
prof. dr hab. Maria Poprzęcka, Wydział Artes Liberales UW
prof. Philippe Sénéchal, Université de Picardie Jules Verne, Amiens
prof. dr Jeffrey Chipps Smith, Kay Fortson Chair in European Art, College of Fine Arts, Department of Art and Art History, University of Texas, Austin
PD dr hab. Beate Störtkuhl, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg
dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Instytut Historii Sztuki UW
dr Matthias Weniger, Bayerisches Nationalmuseum, Monachium