I wszystko byłoby bardziej niż w porządku, gdyby nie wcześniejsza odprawa, w trakcie której grzecznie zażądano, bym do biletu (wykupionego z dwutygodniowym wyprzedzeniem) dopłacił 10 zł za nadwagę. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, nie za nadbagaż, tylko za nadwagę. Okazało się, że od początku kalendarzowej wiosny wszyscy przewoźnicy zrzeszeni w europejskim klubie IATA wprowadzili stukilogramowy limit ciężaru ciała, za którego przekroczenie pasażer płaci 5 zł od kilograma. To się jakoś inaczej liczy, chyba jeden dolar czy jedno euro, ale kazano mi stanąć na wadze, ta pokazała ponad 102 kilogramy, i po przemnożeniu wyszła dziesięciozłotowa dopłata, którą musiałem uiścić pod groźbą nie wpuszczenia na pokład.

Byłem dziś umówiony w Krakowie na spotkanie z własnymi czytelnikami i nie mogłem się spóźnić, ale przysiągłem sobie, że tego afrontu nie odpuszczę, i właśnie mój zaprzyjaźniony mecenas szykuje pozew przeciwko PLL LOT o odszkodowanie za straty moralne, nad którego wysokością jeszcze się wspólnie zastanawiamy. Uważam, że to rozporządzenie wagowe drastycznie narusza godność człowieka i obywatela, zresztą nie tylko moją, lecz wszystkich masywniejszych pasażerów, nie mówiąc o pasażerkach. Ważenie odbywa się wprawdzie za kotarą, ale już samo „zaproszenie" do tego pomieszczenia jest upokarzające, a przez to sprzeczne wprost z Konstytucją RP (art. 30 – godność, art. 32 – dyskryminacja, art. 52 – wolność poruszania się) – tym bardziej, że stewardessa, skądinąd miła, selekcjonuje pasażerów na oko, po uważaniu (szczupli i chudzi nie są wzywani).

Gdy spytałem po podstawy prawne, uprzejmie wyjaśniono mi, że jest to dyrektywa unijna*, mająca na celu przede wszystkim dobro społeczne, ponieważ nadwaga szkodzi zdrowiu. „Bruksela dba o swoich obywateli" – usłyszałem, i dopiero wtedy żyła mi wyszła, ale już wołali do samolotu, więc przynajmniej teraz powiem spokojnie i zimno, wręcz wy-ce-dzę: moje zdrowie i mój wygląd jest moją osobistą sprawą i g... Unię obchodzi, ile waży pełnoletni Stanisław Remuszko! To może obchodzić moją żonę, moje dzieci i wnuki, moich przyjaciół i mojego lekarza, ale urzędnikom od mojego prywatnego życia – wara!!!

Kartę pokładową o numerze LO 690773 wraz z wydrukiem dopłaty zachowuję dla sądu, niechby i dla Trybunału w Strasburgu.

Ludzi rozumnych i dobrych pozdrawiam serdecznie i z respektem :-)

______________

*Drugim podanym argumentem był „interes linii lotniczych", które chcą wozić mniejsze ciężary i przez to spalać mniej paliwa (czyli zmniejszać koszty i zwiększać dochody), ale nawet jeśli to prawda, to tak nieprzytomną pogoń za zyskiem uważam po prostu za zupełnie wyjątkowy skandal.

Masz pytanie do autora? remuszko@gmail.com