Spółka przed piątkową sesją zaprezentowała wyniki kwartalne i półroczne. Jak wynika z raportu, w I półroczu restauracje w Rosji przyniosły około 12 proc. przychodów.

AmRest powiększa dziś tegoroczną stratę do blisko 30 proc. Jak podano w raporcie, przychody grupy wyniosły w II kwartale 2022 r. 605,7 mln euro i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami. Wynik netto jest jednak poniżej oczekiwań. Strata netto w tym okresie sięgnęła 35,6 mln euro wobec 14,2 mln euro zysku netto zakładanego średnio przez analityków.

Łączna sprzedaż restauracji w I połowie sięgnęła 1045,5 mln euro, w tym 522,8 mln euro przychodów pochodziło z Europy Środkowo-Wschodniej (50 proc.), 358,4 mln euro z Europy Zachodniej (34 proc.), zaś 128,8 mln euro z Rosji (12,3 proc.).

Czytaj więcej

Piwo, wódka i papierosy będą jeszcze droższe. Rząd ujawnił plany ws. akcyzy

W raporcie czytamy, że grupa uważnie monitoruje potencjalny wpływ sankcji nałożonych na Rosję na bieżącą i przyszłą działalność oraz że wstrzymała inwestycje w tym kraju, a w maju 2022 r. przeniosła swoją działalność Pizza Hut w Rosji do lokalnego operatora.

Kapitał własny Grupy wzrósł o 3,8 proc. w II kwartale oraz o 15,8 proc. w ostatnim roku, pomimo znaczącej utraty wartości aktywów biznesu KFC w Rosji w wysokości 52,9 mln euro.

W związku z transferem wszystkich restauracji marki Pizza Hut w Rosji do lokalnego operatora, liczba restauracji w portfolio grupy została skorygowana. Tym samym, na koniec I półrocza 20222 roku, AmRest prowadził 2382 restauracje.

W II kwartale otwarto 18 nowych restauracji, z kolei w I półroczu oddano do użytku 29 nowych lokali.