O salmonelli w mięsie i podrobach drobiowych z Polski poinformował na portalu społecznościowym Departament Główny Państwowej Służby Żywności i Konsumentów w Kijowie.

„Informujemy o wykryciu Salmonelli (obecność / 25g) w skrzydełkach z kurczaka, które zostały wyeksportowane z Rzeczpospolitej Polskiej (producent: Wipasz Spółka Akcyjna, Olsztyn) do Królestwa Danii (handlowiec / broker: Nowaco A / S, Aalborg) i Ukrainy (odbiorca: spółka „Agrobututservice LLC”)" - informuje Departament Główny Państwowej Służby Żywności i Konsumentów w Kijowie.

Do tego „zgodnie z fakturą z RP (handlowiec / pośrednik: Nowaco A / S, Aalborg) wysłał zamrożone wątróbka drobiowe na Agropobutservice LLC".

Urzędnicy są zdania, że „Te produkty należy wycofać z obrotu. W ciągu nie więcej niż dwóch dni roboczych podmiot gospodarczy musi poinformować na piśmie właściwy organ o środkach podjętych w celu dalszego postępowania z tym środkiem spożywczym".

Wzywają też konsumentów, aby w przypadku wykrycia wspomnianego produktu spożywczego na stołecznym rynku konsumenckim, powiadomić gorącą linię Państwowej Służby Żywności i Konsumentów w Kijowie.