– Dzięki przejęciu Jurajskiej będziemy w stanie produkować 500 mln butelek wody rocznie – mówi „Rzeczpospolitej" Marek Jutkiewicz, właściciel Bewy, a przed laty współwłaściciel napojowej firmy Hoop (sprzedał swoje akcje za ok. 165 mln zł). – Daje nam to pozycję w ścisłej czołówce branży, jeżeli chodzi o wielkość produkcji, i umożliwia dalszy rozwój. Chcemy, by za kilka lat przychody naszej grupy sięgnęły 100 mln euro – dodaje.

Przy aktualnym kursie złotego do euro oznacza to niemal 450 mln zł. Według naszych szacunków w tym roku połączone przychody Bewy (firma nie ujawnia wyników) i Jurajskiej wyniosą ponad 300 mln zł.

Bewa specjalizuje się w produkcji wód pod markami sieci handlowych, w tym dla Biedronki. Przejmując Jurajską, zyskuje rozpoznawalną markę. W ubiegłorocznym rankingu „Rzeczpospolitej" wyceniliśmy wartość Jurajskiej na 30 mln zł.

Atutem firmy jest także jakość wody. Jurajska wydobywa ją z głębokości 115 m, ze złoża głębinowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej z otworu Jurajska w Postępie, gdzie znajduje się siedziba firmy.

Marek Jutkiewicz zapowiada, że nie będzie szczędził pieniędzy na promocję Jurajskiej. Nie wyklucza także silniejszego wyjścia z marką za granicę.

– Od czasu przejęcia Bewy w 2010 roku jej sprzedaż zwiększyła się czterokrotnie. Utrzymanie takiej dynamiki w przypadku markowych produktów będzie trudne, ale dynamiczny wzrost jest nadal możliwy – zaznacza Marek Jutkiewicz.

Właściciel Bewy informuje, że firma ma już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Jurajskiej. Spodziewa się więc, że do finalizacji transakcji, która obejmuje 100 proc. akcji firmy, dojdzie jeszcze w tym roku. Strony nie ujawniają, ile warte jest przejęcie.

– W 2017 r. będziemy koncentrować się na konsolidacji obu firm – wyjaśnia Marek Jutkiewicz. – Na razie nie planujemy żadnych gruntowych zmian, w tym dotyczących części napojowej Jurajskiej – dodaje.

Jurajska poszukiwała inwestora, by przyspieszyć rozwój. W 2015 r. firma zajmowała siódme miejsce na rynku wód w Polsce. W planach miała wtedy także awans na trzecią pozycję z udziałami w rynku sięgającymi 5–6 proc.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeciętny Polak kupuje w ciągu roku 82 litry wody i wydaje na nią 31 euro (ponad 120 zł) – wynika z raportu KPMG. We Włoszech, które są liderem w Europie, jest to odpowiednio: 180 l i 99 euro. Więcej na wodę per capita niż Polacy wydają też Węgrzy, Słowacy i Czesi. W sumie ciągu roku na statystycznego Polaka przypadają 184 litry napojów bezalkoholowych. Przeznacza na nie 135 euro.