Od 23 grudnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Przewiduje ono obniżenie odsetek o 5 punktów procentowych (obecnie 13 proc.). Będą więc równe odsetkom za zaległe zobowiązania podatkowe.

Taka zmiana jest niezbędna. Na początku października Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. W konsekwencji spadły maksymalne odsetki pobierane od różnych czynności, np. pożyczek. Dziś wynoszą one nie 16, ale 12 proc., i są o 1 punkt procentowy niższe od ustawowych. Pobieranie wyższych jest nielegalne. Dlatego ustawowe odsetki (orzekane m.in. przez sądy) od ponad dwóch i pół miesiąca są jak lichwiarskie.

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. DzU z 22 grudnia, poz. 1858