Nowe zasady wypisywania nieodpłatnych leków z listy „S" – dla seniorów powyżej 75. roku życia – wprowadza projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrożeniem rozwiązań e-zdrowia. Dotychczas wypisywał je tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a za leki przepisane przez specjalistę w szpitalu czy poradni specjalistycznej pacjent musiał płacić.

Czytaj też:

40 milionów recept na bezpłatne lekarstwa

Brakuje milionów z NFZ na leki dla pacjentów w szpitalach

Projekt wydłuża też okres realizacji e-recepty do 360 dni, poszerza uprawnienia asystentów medycznych o wystawianie e-recept i e-skierowań, rozszerza katalog osób, dla których można wystawić receptę „pro familiae" na osoby pozostające we wspólnym pożyciu i dalszą rodzinę oraz umożliwia lekarzom wybór między refundowanymi odpowiednikami na liście refundacyjnej.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu