Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki w odpowiedzi na interpelację poselską podkreślają, że za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiada dyrektor. Autor interpelacji, poseł Marek Biernacki, wskazuje, że długotrwała izolacja i nauczanie zdalne mają wpływ na psychikę uczniów. Dzieci są też częściej ofiarami przemocy domowej.

– Dyrektorów i nauczycieli niewątpliwie czeka bardzo trudne zadanie. Agresja przenosi się ze stosunków rodzinnych, ale dzieci przyjdą też z obawami, co spotka ich w szkole. Boją się, że będą rozliczane z efektów zdalnego nauczania – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Czytaj też:

Walka z agresją w szkołach

Szkoły niepokoją się o uczniów i alarmują sądy

Wszystko to może sprawić, że więcej agresji będzie też w szkole.

Ze styczniowego raportu NIK wynika zaś, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 9 proc. przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.

– To nie procedury będą nam potrzebne, gdy dzieci wrócą do szkół, tylko czas. I nie chodzi tu o dodatkowe lekcje, by nadgonić zaległości, ale czas na rozpoznanie emocji u uczniów i na pomoc w poradzeniu sobie z nimi – podkreśla Marek Pleśniar.

– System oświaty zapewnia każdemu uczniowi wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, co należy do kompetencji dyrektora szkoły. Zadanie to wykonywane jest również w trakcie pracy zdalnej szkół – zaznacza wiceminister Marzena Machałek w odpowiedzi na interpelację.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ministerstwo chwali się też, że na swojej stronie internetowej zamieściło poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Kolejne rozdziały poradnika dotyczą: bezpieczeństwa fizycznego w szkole, bezpieczeństwa cyfrowego oraz bezpieczeństwa technicznego sieci i sprzętu IT. Można się z niego dowiedzieć, czym jest poczta elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy pornografia. Na opis, jak należy reagować na agresję uczniów, poświęcono trzy i pół strony ze 114.