Więcej studentów będzie mogło liczyć na stypendium socjalne

Także osoby w nieco lepszej sytuacji materialnej otrzymają wsparcie. Decyzja jest w rękach władz uczelni.

Publikacja: 02.01.2023 20:19

Więcej studentów będzie mogło liczyć na stypendium socjalne

Foto: Adobe Stock

Rektorzy szkół wyższych mogą podnieść próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Do tej pory próg ten mógł wynosić maksymalnie 1051,7 zł.

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, który wszedł w życie z początkiem roku. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.

Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmie rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/23 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Czytaj więcej

Więcej studentów dostanie wsparcie

Przez zamrożenie kryterium coraz mniej studentów pobiera stypendium. Zgodnie danymi GUS w 2019 r. było ich 101,8 tys., w 2020 r. – 79,4 tys., a w ubiegłym roku już tylko 65,8 tys. (przy czym 55,1 tys. otrzymywało wyłącznie stypendium socjalne).

Progi dochodowe uprawniające do stypendiów różnią się w zależności od uczelni. Najczęściej to maksymalny ustawowy próg – 1051,7 zł. Ale zdarzają się wyjątki – np. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach czy w Olsztyńskiej Szkole Wyższej wynosi on 1000 zł, a na Akademii Pomorskiej w Słupsku – 1045 zł.

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości. Niezależnie od tego, ile kierunków student studiuje, może pobierać stypendium tylko na jednym z nich.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (DzU z 2022 r., poz. 2754)

Rektorzy szkół wyższych mogą podnieść próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Do tej pory próg ten mógł wynosić maksymalnie 1051,7 zł.

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, który wszedł w życie z początkiem roku. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?