Już w przyszłe wakacje przedsiębiorstwa kolejowe będą miały obowiązek oferowania wspólnego biletu za usługi dalekobieżne i regionalne. Bilet będzie mógł też obejmować przewozy miejskie i podmiejskie – pasażer będzie musiał o tym zostać poinformowany przy zakupie. Korzystający ze wspólnego biletu będzie szczególnie chroniony w przypadku opóźnienia pociągu i utraty kolejnego połączenia. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, której projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Nowelizacja ma m.in. na celu wdrożenie nowego unijnego rozporządzenia 2021/782. Zastępuje ono rozporządzenie 1371/2007.

Za opłatą w rozsądnej wysokości pasażerom we wszystkich rodzajach przewozów, w tym miejskich, podmiejskich oraz międzynarodowych poza Unią Europejską, od czerwca 2025 r. ma przysługiwać prawo przewozu rowerów. W każdym pociągu mają być zapewnione co najmniej cztery takie miejsca. W pociągach, w których wymagana jest rezerwacja, będzie można także zarezerwować miejsce na swój jednoślad. Jeśli pasażer dokonał takiej rezerwacji, a przewozu roweru odmówiono bez należycie uzasadnionej przyczyny, będzie mu przysługiwać prawo do zmiany trasy lub zwrotu kosztów. Przedsiębiorstwa kolejowe będą jednak mogły ograniczyć prawo pasażerów do zabierania rowerów ze względów bezpieczeństwa lub ze względów operacyjnych, w szczególności w wyniku ograniczeń dostępności miejsc w godzinach szczytu, lub gdy nie pozwalają na to warunki techniczne taboru.

Czytaj więcej

Jeden bilet na różne środki transportu. Rozwiązanie oczekiwane przez pasażerów

Przedsiębiorstwa kolejowe będą mogły również ograniczyć przewóz rowerów na podstawie ich wagi i wymiarów. Jeśli w trakcie podróży rower zostanie skradziony, przewoźnik wypłaci odszkodowanie tak jak za każdy inny utracony bagaż. Zwróci też opłatę za jego przewóz. Do tej pory przewóz rowerów nie był tak szczegółowo uregulowany.

Zgodnie z rozporządzeniem, nawet jeżeli przedsiębiorstwo kolejowe kwestionuje swoją odpowie- dzialność za zranienie przewożonego przez siebie pasażera, musi podjąć wszelkie rozsądne starania w celu udzielenia pomocy pasażerowi, który dochodzi odszkodowania od osób trzecich. Obecnie takiej pomocy nie muszą udzielać przewozy regionalne, miejskie i podmiejskie. Od 7 czerwca 2023 r. to się zmieni.

Nowelizacja ma chronić nie tylko pasażerów. Zgodnie z projektem zarządca kolejowej infrastruktury będzie mógł obniżyć przedsiębiorcom kolejowym opłaty za dostęp do sieci podczas stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne