Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że wzrost dotacji na program "Maluch plus" w porównaniu z poprzednimi latami jest znaczący. "Do tej pory finansowanie tego programu było na poziomie 151 milionów złotych. W 2018 r. na nasz program będzie 450 mln zł, z czego 200 mln z Funduszu Pracy" - powiedziała Rafalska. Poinformowała, że program podpisała w środę.

Jak podkreśliła, szybkie uruchomienie środków spowoduje, że samorządy więcej czasu będą miały na przygotowanie się do inwestycji. "To znaczy, że samorządy, ale też inne podmioty, osoby publiczne, prawne, będą miały więcej czasu na to, żeby wystąpić, przygotować, a potem przeprowadzić tę inwestycję. Bo NIK stawiała wcześniej takie zarzuty, że programy są zbyt późno uruchamiane. Samorządy nie mogą zmieścić się w roku budżetowym" - wyjaśniała minister.

"Wiedząc o tym, że 70 proc. samorządów nie ma nawet jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem, powiedzieliśmy, że chcemy w sposób istotny, mocny zachęcić samorządy. Tą zachętą jest poziom dofinansowania do inwestycji żłobkowych na poziomie 80 proc. Z naszego programu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory były to najczęściej gminy. Dzisiaj mówimy, że mogą być też powiaty" - zaznaczyła Rafalska.

"Maluch plus" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.