Czytelnik wynajął na cztery lata za pośrednictwem agencji nieruchomości mieszkanie, które w przyszłości zamierza przekazać dorastającej córce. Najemczyni domaga się od niego drobnych napraw, np. cieknącego kranu, klamki, obluzowanego kafelka w łazience, a ostatnio zażyczyła sobie malowania kuchni. Czytelnik pyta, czy jako wynajmujący jest rzeczywiście do tego rodzaju usług zobowiązany.

Co do zasady drobne naprawy obciążają najemcę, a nie wynajmującego, chyba że wyraźnie umówili się inaczej.

[srodtytul]W jakich mieszkaniach[/srodtytul]

Obowiązki lokatorów, czyli najemców, w tym naprawy wewnątrz lokum, są zróżnicowane. Najbardziej szczegółowo określa je art. 6b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0C7814797815A6B8FF91293C37A749AC?id=176767]ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów[/link], który dotyczy mieszkań komunalnych, a mieszkań prywatnych wówczas, gdy najemca i lokator w kwestii napraw i konserwacji nie umówi się inaczej. W odniesieniu do lokali użytkowych oraz mieszkań wynajmowanych okazjonalnie obwiązują przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4A5D286B507F6597C6F554FF13B5DDCE?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. O najmie okazjonalnym mówimy wówczas, gdy właściciel wynajmuje mieszkanie, którego przejściowo nie wykorzystuje (w całości lub w części) do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych).

[b]Art. 6b zobowiązuje najemcę do utrzymywania mieszkania i pomieszczeń, których ma prawo używać, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.[/b]

[srodtytul]Co z własnej kieszeni[/srodtytul]

Zgodnie z art. 6a ustawy najemcy muszą z własnej kieszeni finansować naprawę i konserwację m.in.:

- podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych, okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

- drzwi i okien,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,

- trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków, i umywalek wraz z syfonami, baterii itp.,

- osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów, oraz osprzętu anteny zbiorczej,

- etażowego centralnego ogrzewania, a gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego (właściciela) – także jego wymianę,

- przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym bezzwłocznego usuwania niedrożności,

- innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych (piwnic, komórek itd.) przez malowanie czy naprawę.

Więcej: [b]po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania najemca musi je odnowić i dokonać w nim wszystkich obciążających go napraw,[/b] a także zwrócić właścicielowi równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, takich jak wanny, zlewozmywaki, umywalki, misy klozetowe, baterie.

Gdy chodzi o mieszkania wynajmowane okazjonalnie, a także lokale użytkowe, zasadą jest, że najemcę obciążają drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu. Nakłady te wskazano przykładowo w art. 681 kodeksu cywilnego. Chodzi o:

- drobne naprawy podłóg, drzwi i okien,

- malowanie ścian, wewnętrznej strony drzwi wejściowych,

- drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Inne naprawy obciążają kieszeń wynajmującego. Tak więc np. przetkanie zlewu należy do lokatora, ale wymiana okien obciąża właściciela.

Najemca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o potrzebie napraw, które obciążają właściciela (art. 666 k.c.). Jeśli dokonanie napraw obciążających właściciela jest konieczne, a on mimo zawiadomienia zwleka z ich wykonaniem, najemca może się tym zająć na jego koszt.

[ramka][b]Na koszt wynajmującego[/b]

[b]Inne naprawy lokalu oraz naprawy lub wymiana instalacji innych niż wymienione w tekście obok obciążają wyjmującego.[/b]

Wskazano je przykładowo w art. 6a pkt 3 ustawy Są to:

- wewnętrzne instalacje: wodociągowa, gazowa i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia (to kłopot lokatora),

- wewnętrzne instalacje: kanalizacyjna, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacja elektryczna, antena zbiorcza – z wyjątkiem osprzętu (o ten troszczy się lokator).

[b]Właściciela obciąża też wymiana:[/b] pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, tynków.[/ramka]