Po raz pierwszy od początku funkcjonowania eWUŚ, liczba nieubezpieczonych Polaków spadła poniżej 7 proc. i wyniosła 6,85 proc.

Tak wynika z   Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prowadzonego przez NFZ. Lekarze rodzinni, podkreślają, że spadająca liczba nieubezpieczonych to efekt pracy NFZ i  ZUS.  Dzięki temu coraz mniej osób wyświetla się w  eWUŚ - elektronicznym systemie w przychodniach  na czerwono  bo  instytucje na bieżąco monitorują status ubezpieczeniowy pacjentów .

Przed kilkoma dniami  w  Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie poświęcone m.in. funkcjonowaniu systemu eWUŚ – „Czerwone światła a uprawnienia". Centrala NFZ poinformowała o  aktualnym stanie w systemie eWUŚ, z którego wynika, że po raz pierwszy od początku jego funkcjonowania średnia Polaków nieubezpieczonych w CWU spadła poniżej 7 proc. i stanowi na koniec kwietnia  6,85 proc.

– Posunęły się też prace mające na celu pilne rozwiązanie problemu zgłaszania do ubezpieczenia  młodzieży uczącej się od 18 do 26 roku życia, a pojawiającej się w systemie eWUŚ jako nieubezpieczonej - informuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Otóż urzędnicy z Ministerstwa Zdrowia  pracują wspólnie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad tym aby to uczelnie i szkoły, zgłaszały młodych ludzi do ubezpieczenia.   Tę zmianę  funkcjonowanie programu „POL-on" czyli rejestru uczelni obecnie budowanego.

- Wymaga to jeszcze zmian  legislacyjnych , które są w toku – informuje prezes Janicka.