Z sześciu do maksymalnie ośmiu zwiększono liczbę dni wolnych, którą może ustalić dyrektor szkoły podstawowej. Ma to związek z pojawieniem się egzaminu ósmoklasisty, który będzie trwał trzy dni. Zniesiony już sprawdzian klas szóstych trwał tylko jeden dzień. Trzy dni będą też przeznaczone na rekolekcje wielkopostne, a dwa na dodatkowe wolne, do wykorzystania np. w trakcie tzw. długich weekendów. Dyrektor szkoły lub placówki do 30 września 2017 r. ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych.   

podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego DzU z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r.

- początek roku szkolnego

23–31 grudnia 2017 r.

- zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Terminy ferii zimowych:

15–28 stycznia 2018 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

22 stycznia–4 lutego 2018 r.

- Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

29 stycznia–11 lutego 2018 r.

- Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

12– 5 lutego 2018 r.

- Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

- przerwa wiosenna (Wielkanoc)

18 – 20 kwietnia 2018 r.

- egzamin gimnazjalny

27 kwietnia 2018 r.

- zakończenie zajęć maturzystów

4 maja 2018 r.

- początek matur

15 czerwca 2018 r.

- ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego

22 czerwca 2018 r.

- koniec roku szkolnego

3 lipca 2018 r.

- ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego