Jak pracownicy mogą wygrać w rywalizacji z AI

Przyspieszający rozwój sztucznej inteligencji oznacza nowe stanowiska pracy, ale też nowe wymagania w już istniejących zawodach i specjalizacjach.

Publikacja: 23.10.2023 03:00

Jak pracownicy mogą wygrać w rywalizacji z AI

Foto: AdobeStock

Jakie kompetencje będą kluczowe, by pracownicy mogli skutecznie konkurować ze sztuczną inteligencją? Najważniejsze z nich to zdolność krytycznego myślenia, empatia, kreatywność, a także elastyczność, czyli umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.

Tak wynika z badania firmy rekrutacyjnej Cpl Poland oraz portali pracy Just Join IT i Rocketjobs.pl, które latem tego roku objęło ponad 100 przedstawicieli pracodawców (głównie spółki z branży ICT, konsultingu i centrów usług) i ponad 600 pracowników biurowych. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje rezultaty badania, które wskazuje nie tylko kierunki rozwoju przyszłościowych kompetencji, ale także umiejętności najbardziej zagrożone przez konkurencję sztucznej inteligencji. Zdaniem większości przedstawicieli firm AI wygra z ludźmi przede wszystkim w analizie danych (w tym zwłaszcza dużych zbiorów, czyli big data), w pisaniu tekstów, w tłumaczeniach, w procesowaniu danych w systemach i w tworzeniu grafik. Ponad połowa firm przewiduje też przewagę sztucznej inteligencji w obsłudze zapytań klientów, a ponad czterech na dziesięciu – w programowaniu.

Część uczestników sondażu już sprawdza te przewagi AI w praktyce; prawie 37 proc. pracodawców korzysta obecnie z jej wsparcia, a 15 proc. planuje wdrożyć takie rozwiązania w najbliższej przyszłości. Całkiem optymistycznie dla pracowników wyglądają też prognozy firm co do wpływu AI na rynek pracy w Polsce. Ponad dziewięć na dziesięć z nich przewiduje, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zmian w zawodach, co oznacza też utworzenie nowych rodzajów pracy, a tym samym – nowych stanowisk. Ponad połowa mówi również o większym komforcie pracy wynikającym z przejęcia przez AI powtarzalnych, rutynowych zadań, co przełoży się na większą produktywność pracowników.

Może się to jednak wiązać ze wzrostem bezrobocia, który prognozuje prawie co trzeci przedstawiciel pracodawców. Większe obawy żywią tu pracownicy. Wprawdzie 84 proc. z nich przewiduje, że sztuczna inteligencja usprawniłaby ich pracę, lecz ponad czterech na dziesięciu wiąże jej rozwój ze wzrostem bezrobocia w kraju.

Jednak tylko nieliczne z badanych firm (8 proc.) mówią o cięciach zatrudnienia związanych z zastosowaniem AI na własnym podwórku, przy czym niespełna 6 proc. przewiduje je w dalszej przyszłości a niecałe 2 proc. – jeszcze w tym roku. Dużo większa grupa, bo co trzeci przedstawiciel pracodawcy, jest przekonana, że AI nie zastąpi obecnych pracowników.

Całkiem optymistycznie wyglądają też przewidywania pracodawców dotyczące płac. Wprawdzie prawie co czwarty z badanych wiąże rozwój sztucznej inteligencji ze spadkiem wynagrodzeń na obecnych stanowiskach w jego firmie, ale sześciu na dziesięciu ocenia, że nie wpłynie to na poziom wynagrodzeń, a co szósty (17 proc.) przewiduje nawet, że większe zastosowanie AI przełoży się na wzrost płac w firmie.

– Pracownicy, którzy zdobędą umiejętności związane z AI, będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co może wpłynąć pozytywnie na wzrost ich wynagrodzeń – twierdzi Katarzyna Piotrowska, szefowa Cpl Poland. Przypomina, że inżynierowie ds. danych czy eksperci ds. uczenia maszynowego mogą już teraz cieszyć się wzrostem wynagrodzeń, gdyż ich umiejętności są coraz bardziej cenne na rynku pracy. Zwraca jednocześnie uwagę na niedocenioną jeszcze w Polsce potrzebę inwestowania w przekwalifikowanie i podwyższanie kompetencji pracowników, aby utrzymać ich na rynku pracy.

Jakie kompetencje będą kluczowe, by pracownicy mogli skutecznie konkurować ze sztuczną inteligencją? Najważniejsze z nich to zdolność krytycznego myślenia, empatia, kreatywność, a także elastyczność, czyli umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.

Tak wynika z badania firmy rekrutacyjnej Cpl Poland oraz portali pracy Just Join IT i Rocketjobs.pl, które latem tego roku objęło ponad 100 przedstawicieli pracodawców (głównie spółki z branży ICT, konsultingu i centrów usług) i ponad 600 pracowników biurowych. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje rezultaty badania, które wskazuje nie tylko kierunki rozwoju przyszłościowych kompetencji, ale także umiejętności najbardziej zagrożone przez konkurencję sztucznej inteligencji. Zdaniem większości przedstawicieli firm AI wygra z ludźmi przede wszystkim w analizie danych (w tym zwłaszcza dużych zbiorów, czyli big data), w pisaniu tekstów, w tłumaczeniach, w procesowaniu danych w systemach i w tworzeniu grafik. Ponad połowa firm przewiduje też przewagę sztucznej inteligencji w obsłudze zapytań klientów, a ponad czterech na dziesięciu – w programowaniu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca
Minister aktywów państwowych chce być liderem prokobiecych zmian w spółkach
Praca
Polacy najczęściej pracują w mikrofirmach. Gdzie jest najwięcej takich firm?
Praca
Czas pracy na świecie będzie podlegał kolejnym zakrzywieniom
Praca
Najbardziej opłacalne studia straciły ostatnio część swojej przewagi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Praca
Co się liczy dla pracownika