– Z punktu widzenia samych kandydatów poszukujących pracy lub rozważających jej zmianę trudno o lepszą sytuację – uważa Monika Wojciechowska, executive manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

Przy deficycie kompetencji, rosnącej rywalizacji o talenty to pracownik może wybierać pracodawcę według swoich potrzeb. W tych warunkach dla firm kluczowa staje się miarodajna informacja, jak kształtują się te oczekiwania. Tym bardziej że potrzeby te dynamicznie zmieniają się w ostatnich latach, m.in. na skutek pandemii, wojny w Ukrainie i rosnących kosztów życia.

Z przeprowadzonego przez Michael Page badania wynika, że w czasach wielkiej niepewności i dużych zmian kandydaci najbardziej cenią sobie stabilność. Okazuje się, że stała umowa o pracę preferowana jest aż przez 80 proc. ankietowanych – jest to wyraźny sygnał skierowany do pracodawców.

Umowę tymczasową byłoby skłonnych wybrać już tylko 34 proc. badanych, natomiast każdą inną formę kontraktu przyjęłoby 15 proc. respondentów.

Jeśli chodzi o wielkość firmy, wyborem nr 1 wśród kandydatów są organizacje średniej wielkości – podpisuje się pod nim 41 proc. respondentów, a na dużą lub małą wskazuje odpowiednio 30 i 25 proc.

Średniej wielkości firmy są przez kandydatów odbierane jako te, w których można liczyć na wyraźne poczucie sprawczości i wpływu. Tak można odczytać fakt, że o takiej preferencji w największym stopniu decyduje krótki proces decyzyjny (dla 36 proc. badanych), możliwość szkolenia (30 proc.) i jasna wizja strategiczna (27 proc.).

W przypadku dużych organizacji najsilniejszym motywem zatrudnienia jest możliwość rozwoju poprzez oferowane w nich programy szkoleniowe – na ten aspekt wskazywała niemal połowa badanych (46 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowała się szansa na awans (39 proc.) oraz wyższe wynagrodzenie (27 proc.).

Taki rozkład odpowiedzi potwierdza, że pensja nie jest już najważniejszym kryterium przyciągającym kandydatów do firmy. Rośnie natomiast znaczenie rozwijania kompetencji i szans na przyspieszenie kariery.

Takich perspektyw według kandydatów nie oferują małe firmy, wybierane najrzadziej przez ankietowanych. Nie znaczy to jednak, że nie mają one ważnych atutów, szczególnie dla tych, którzy cenią możliwość szybkiego, spontanicznego działania, kameralne środowisko pracy i niezależność. Tu również, podobnie jak w średnich organizacjach, ważny dla kandydatów jest szybki proces decyzyjny, mniej formalna kultura organizacyjna i możliwość bardziej samodzielnego zarządzania swoimi obowiązkami.

Ze wskazaniami dotyczącymi wielkości idealnej firmy dobrze korespondują oczekiwania wobec obowiązującego w niej stylu zarządzania. Ma to wszak istotny wpływ na to, czy możemy w pracy rozwijać się, realizować i zdobywać nowe kompetencje. Jak wynika z badania Michael Page, dla ogromnej większości, aż 93 proc. ankietowanych, transparentność firmy w zakresie codziennych obowiązków jest niezbędną cechą pracy marzeń.

Jeśli chodzi natomiast o przywództwo, pracownicy i kandydaci chcieliby, żeby ich szef był dla nich inspirującym mentorem, szanującym swój zespół i jednocześnie motywującym go do osiągania sukcesów. Dla niemal połowy najważniejsza jest u menedżera umiejętność wspierania pracowników w realizacji ich potencjału, na prawie równorzędnych pozycjach respondenci wymieniają szacunek, dobre przywództwo i umiejętność komunikowania się.

Tym, co najbardziej doskwierałoby u potencjalnego szefa, byłby opór wobec zmian – praca z niechętnym im przełożonym zniechęciłaby 43 proc. Kobiety w tym pytaniu na pierwszym miejscu wskazują nierówne traktowanie, co pokazuje, że ich oczekiwania wciąż nie są spełnione.

– Pracownicy oraz kandydaci doskonale wiedzą, czego oczekują od pracodawcy. Nasze badania potwierdzają, że transparentność, stabilność, szacunek i umiejętność przyjęcia innych punktów widzenia to dla nich podstawowe elementy nowoczesnego miejsca zatrudnienia. Rynek pracy daje dziś bardzo dużo możliwości. Mamy zatem teraz najlepszy moment, aby wreszcie znaleźć swoją pracę marzeń – podsumowuje Monika Wojciechowska.