1896,13 zł będzie wynosić od przyszłego miesiąca próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z komunikatu prezesa ZUS. Teraz to 1772,08 zł.

Nowa kwota została ustalona zgodnie z wprowadzonym na początku tego roku mechanizmem stałej, corocznej waloryzacji wysokości kryterium. Przewiduje on, że próg warunkujący uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie podwyższany na zasadach określonych przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu osoby z prawem do najniższych emerytur i rent, w tym renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, na skutek podniesienia ich wysokości nie będą tracić 500+.

Ponieważ w tym roku waloryzacja rent i emerytur ma wynieść 7 proc., o tyle też wzrośnie próg dochodowy do 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać tzw. 500+ dla niepełnosprawnych, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Świadczenie otrzyma pełnoletnia osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, jeśli niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 500+ przysługuje mimo prawa do świadczenia z ZUS lub KRUS.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1272,08 zł, a nie przekracza 1772,08 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie jednak niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń. Od marca progi te zmienią się i wyniosą odpowiednio 1396,13 i 1896,13 zł.

Czytaj więcej

Nowy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych