Już co trzecia firma planuje rekrutację

Pracodawcy chętniej niż w ostatnich miesiącach chcą teraz zwiększać zatrudnienia, a rzadziej będą ograniczać liczbę pracowników.

Publikacja: 11.06.2024 04:30

Już co trzecia firma planuje rekrutację

Foto: Adobe Stock

Energetyka i usługi komunalne, transport wraz z logistyką, IT i usługi komunikacyjne – to w tych branżach w III kwartale 2024 r. koniunktura najbardziej będzie sprzyjać pracownikom i kandydatom do pracy – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, z analizą planów rekrutacyjnych firm na najbliższe miesiące.

Badanie, które w kwietniu br. objęło ponad 40 tys. pracodawców na świecie, w tym 525 w Polsce, pokazuje, że do 35 proc. zwiększył się u nas odsetek firm planujących w III kwartale br. wzrost zatrudnienia. Jest on teraz większy nie tylko niż w dwóch pierwszych kwartałach 2024 r., ale i rok wcześniej, gdy wynosił 31 proc.

Więcej stabilności w gospodarce skłania do wzrostu zatrudnienia

Jednocześnie do 19 proc. (z 21 proc. w II kwartale br.) zmalał udział pracodawców, którzy w najbliższych miesiącach zamierzają ograniczać liczbę pracowników. W rezultacie prognoza netto zatrudnienia dla Polski (wskaźnik porównujący te dwie grupy) na III kwartał wzrosła do 14 pkt proc., czyli o 2 pkt proc. więcej, licząc rok do roku.

– Nadchodzący III kwartał przyniesie rozwój wielu branż i będzie też czasem nowych planów pracodawców oraz wzmacniania zespołów – ocenia Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

Widoczny w planach firm na III kwartał powiew optymizmu nie dziwi Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich. Według niego przedsiębiorcy odczuwają wzrost popytu na swoje produkty i usługi w kraju i na części rynków zagranicznych, co skłania ich do szykowania nowych miejsc pracy. Co prawda na razie w gospodarce nie widać dynamicznego ożywienia, a raczej stopniowe wychodzenie z ubiegłorocznej lekkiej recesji (która skłoniła wiele firm do zamrożenia rekrutacji), lecz w obecnej sytuacji na rynku pracy jest to nawet korzystne dla firm.

Łukasz Kozłowski zwraca uwagę na utrzymującą się już od dłuższego czasu silną barierę podaży pracy i braku potrzebnych pracowników, która będzie się nasilać wraz ze zmianami demograficznymi. Ta bariera dodatkowo zwiększa presję płacową wzmocnioną już przez serię podwyżek płacy minimalnej, które wymuszają z kolei podwyżki nieco lepiej wynagradzanych pracowników. Przy silniejszym odbiciu w gospodarce presja na wzrost płac byłaby znacznie większa, podczas gdy już teraz wysokie koszty pracownicze w połączeniu z kosztami energii zmniejszają konkurencyjność produkcji czy części usług w Polsce.

Przybędzie pracy w małych firmach

Z raportu ManpowerGroup wynika jednak, że druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która z początkiem lipca wzrośnie do 4300 zł brutto, nie powstrzymuje przedsiębiorstw przed zwiększaniem liczby pracowników, jeśli jest to niezbędne.

Czytaj więcej

Młodsze zetki rwą się do pracy. Ze studiowaniem jest gorzej

Także najmniejszych firm (do dziesięciu pracowników), które najczęściej deklarują plany wzmacniania swoich zespołów w okresie od lipca do września. Prognoza zatrudnienia wynosi tam 27 pkt proc., więcej nawet niż w dużych firmach (1–5 tys. osób), w których 25-proc. prognoza zatrudnienia też pokazuje wzrost optymizmu.

Wiele jednak zależy od branży i regionu. Liderem planów wzrostu zatrudnienia jest sektor komunikacji, w tym telekomy, media i rozrywka. Tu połowa badanych firm zamierza rekrutować nowych pracowników w III kwartale. Jednak w sektorze widać też zmiany związane z transformacją cyfrową biznesu, bo również największy jest tam udział firm planujących redukcje zatrudnienia – aż o 31 proc. Najrzadziej takie plany mają firmy energetyczne i związane z usługami komunalnymi (8 proc.). Przy prawie 48-proc. udziale planów wzrostu liczby pracowników ten sektor ma najwyższą, sięgającą 40 pkt proc., prognozę zatrudnienia na III kwartał, któremu sprzyja m.in. rozwój energetyki odnawialnej.

Pobudzone przez wzrost konsumpcji ożywienie w polskiej gospodarce potwierdza wysoka prognoza zatrudnienia w transporcie i logistyce (27 pkt proc.). Niewiele niższa (22 pkt proc.) jest ta prognoza w branży IT, gdzie widać już odradzanie się popytu związane z inwestycjami wymuszonymi przez rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Nadal jednak sporo, bo jedna piąta firm z tej branży przewiduje w III kwartale ograniczenie zatrudnienia.

Transformacja oznacza też zwolnienia

Podobny odsetek takich planów badanie wykazało w sektorze finansów i nieruchomości (na który cieniem kładą się niepewne losy kredytu 0 proc.), a także w przemyśle. W rezultacie w kolejnych miesiącach w urzędach pracy może się zwiększyć liczba zgłoszeń zwolnień grupowych, które – jak wynika z danych GUS z końca kwietnia br. – miały objąć 17,1 tys. pracowników 167 firm.

Jak wyjaśnia Piotr Skierkowski, ekspert rynku pracy i dyrektor sprzedaży w firmie Manpower, pojawiające się w ostatnim czasie informacje o zwolnieniach grupowych dotykających przedsiębiorstwa z różnych branż, wynikają z dużej dynamiki zmian biznesu i konieczności optymalizacji rosnących kosztów działalności. Według niego dużą zmienność widać w branży motoryzacyjnej. Zwiększa ją czynnik związany z transformacją technologiczną – odejściem od silników spalinowych w kierunku elektromobilności oraz innych bardziej „zielonych” rozwiązań.

Jak zaznacza Tomasz Walczak, chociaż najnowszy wynik barometru potwierdza odbicie polskiej gospodarki po wielu perturbacjach i wyzwaniach, to niestety będą one do nas cyklicznie powracać.

Energetyka i usługi komunalne, transport wraz z logistyką, IT i usługi komunikacyjne – to w tych branżach w III kwartale 2024 r. koniunktura najbardziej będzie sprzyjać pracownikom i kandydatom do pracy – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, z analizą planów rekrutacyjnych firm na najbliższe miesiące.

Badanie, które w kwietniu br. objęło ponad 40 tys. pracodawców na świecie, w tym 525 w Polsce, pokazuje, że do 35 proc. zwiększył się u nas odsetek firm planujących w III kwartale br. wzrost zatrudnienia. Jest on teraz większy nie tylko niż w dwóch pierwszych kwartałach 2024 r., ale i rok wcześniej, gdy wynosił 31 proc.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Poszukiwanie pracy
Wzrost płacy minimalnej nie zatrzyma wyjazdów na saksy. Jest jednak bariera
Poszukiwanie pracy
Wiosenne odbicie rekrutacji. Będzie trwałe?
Poszukiwanie pracy
Aż 800 mln ludzi szuka pracy za granicą. Kto marzy o pracy w Polsce?
Poszukiwanie pracy
Tę branżę ratują cudzoziemcy. A polskie firmy biją się o kandydatów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Poszukiwanie pracy
Prezesi największych firm będą łowić pracowników. Tysiące nowych etatów
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży