Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 323

Obecnie poborem w Rosji objęte są osoby w wieku 18-27 lat. Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy. Armia prowadzi pobór dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

21 grudnia 2022 roku minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu ogłosił na posiedzeniu kierownictwa resortu obrony narodowej, że wiek osób objętych poborem zostanie zmieniony. Po zmianie do armii mają być wcielane osoby w wieku 21-30 lat.

Czytaj więcej

Nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie. Brytyjski wywiad: Znacząca zmiana podejścia

Teraz Kartapołow, w rozmowie z organem prasowym Dumy zapowiedział, że przed startem wiosennego poboru, każdy komisariat wojskowy w Rosji, będzie musiał ustalić ile osób podlega poborowi według nowych zasad na podległym mu terenie.

Pełne przejście na nowy system poboru ma zająć od roku do trzech lat

Jak dodał w okresie przejściowym przed zmianą wieku osób objętych poborem pobór będzie realizowany wśród osób w wieku 18-30 lat.

Pełne przejście na nowy system poboru, w ramach którego minimalny wiek poborowego będzie wynosił 21 lat, a maksymalny 30 lat, ma zająć "od roku do trzech lat" - wynika ze słów Kartapołowa.

- Będzie to wymagać szeregu zmian do istniejących przepisów, w szczególności do ustawy O służbie wojskowej - zapowiedział parlamentarzysta.

Ze słów Kartapołowa wynika więc, że w okresie przejściowym liczba roczników objętych poborem zwiększy się o trzy.

Szojgu na posiedzeniu kierownictwa resortu obrony narodowej z 21 grudnia zapowiedział też m.in. zwiększenie liczebności rosyjskiej armii do 1,5 miliona i utworzenie nowych związków taktycznych.