Prawie trzech na czterech badanych uważa, że aktualny minister obrony powinien odejść ze stanowiska. Przeciwnego zdania jest 12 proc. respondentów. Wśród ankietowanych 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

 

- Częściej za odejściem szefa MON ze stanowiska są kobiety (76 proc.), ankietowani o dochodach od 3001 do 5000 zł (84 proc.) oraz badani z wielkich miast (83 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy są za odejściem Macierewicza ze stanowiska szefa MON – w grupie do 24. roku życia jest to 65 proc., zaś w grupie powyżej 50 roku życia – 81 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Wawrzyniec Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Vistula w Warszawie, tłumaczy, że przytłaczająco niekorzystny dla szefa MON wynik sondażu to dowód na kumulację negatywnego odbioru społecznego wykonywanej przezeń pracy.

- Można założyć, że jest to konsekwencją splotu trzech czynników. Po pierwsze, realizowanej przez ministra Macierewicza koncepcji polityki obronnej państwa ocenianej jako ryzykowna. Po drugie, źle prowadzonej polityki kadrowej pod kątem doboru swoich współpracowników, także w ramach komisji badającej katastrofę w Smoleńsku. I po trzecie, tworzenia niekorzystnej atmosfery wśród wyższej kadry oficerskiej – kwituje prof. Konarski.

 

Inni eksperci dodają, że nawet część zwolenników partii rządzącej chciałaby widzieć w MON mniej kontrowersyjnego polityka.