Duda podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska podkreślał, że Polacy "mają prawo do tego, by się sami rządzić i decydować o tym, jaki Polska ma mieć kształt, i decydować o tym, w jaki sposób będziemy naprawiali instytucje w Polsce zbutwiałe cały czas i cały czas gryzione jeszcze starymi systemowymi rozwiązaniami".

Prezydent stwierdził też, że Polacy "mają prawo mieć swoje oczekiwania wobec Europy, zwłaszcza tej, która nas zostawiła w 1945 roku na pastwę Rosjan".

Duda mówił, że obecna władza nadal będzie spełniała swoje obietnice. - Doprowadzimy do tego, że ludzie nie będą mówili, że sądy w Polsce są niesprawiedliwe i że sądownictwo w Polsce działa źle i nie chroni obywatela, nie dopuścimy do tego, by ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym, państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka - przekonywał.

Prezydent wyraził też nadzieję, iż na zakończenie kadencji obecnego parlamentu, a także kadencji prezydenta Polacy będą mieć przekonanie, iż rządzący myślą o obywatelach, a nie "wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika".

- Nasza historia, nasza walka o wolność i niepodległość, a także obrona Europy, choćby przed nawałą sowiecką w 1920 roku powoduje, że jednoznacznie zasługujemy na godziwy poziom życia - mówił również przekonując, że Polacy powinni żyć na takim poziomie, jak mieszkańcy zachodniej Europy.

Polska jest krytykowana przez Komisję Europejską za sposób przeprowadzania reformy sądownictwa, która - zdaniem Brukseli - zagraża praworządności w Polsce. Z tego powodu KE uruchomiła wobec Polski procedurę z artykułu 7 Traktatu UE, który przewiduje odebranie głosu państwu członkowskiemu na forum Rady Unii Europejskiej.