Słowa te padły podczas piątkowej konwencji wyborczej PiS w Łodzi.

Morawiecki powiedział wówczas, że Polska nie zgodzi się na wypłacanie jakichkolwiek odszkodowań związanych z II wojną światową.

- Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość - mówił Morawiecki przypominając o. Dodał, że oznaczałoby to zamianę kata i ofiary, a to z kolei byłoby nie tylko pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, ale też "pośmiertnym zwycięstwem Hitlera".

Na słowa Morawieckiego zareagował szef Światowego Kongresu Żydów (WJS) Ronald S. Lauder.

W oświadczeniu wysłanym do prasy Lauder zauważa, że Polska sama przez lata była poddana "dzikiej hitlerowskiej okupacji, a to sprawia, że ??jej brak odpowiedniej konfrontacji z tragedią milionów jej żydowskich obywateli, którzy mieli być unicestwieni przez Niemców, jest szczególnie niepokojący" - pisze Lauder.

„Ta niechęć do uznania, że ??ofiary Holokaustu i ich spadkobiercy mają prawo do odrobiny materialnej sprawiedliwości, jest niefortunna”, kontynuuje Lauder, „ale twierdzenie premiera Morawieckiego - zakładając, że rzeczywiście takie słowa padły - że zapewnienie restytucji Żydom za ich zrabowaną własność byłoby „pośmiertnym zwycięstwem Hitlera” jest skrajnie niepokojące"

Szef WJC wyraża w oświadczeniu nadzieję, że premier Morawiecki został błędnie cytowany i może udzielić wyjaśnień. "W przeciwnym razie uczucia leżące u podstaw jego słów mogą być scharakteryzowane jako naganne" - pisze Ronald S. Lauder. "Jako długoletni przyjaciel Polski i Polaków wzywam premiera Morawieckiego, by albo zaprzeczył, albo wycofał to głęboko obraźliwe i całkowicie niezrozumiałe stwierdzenie".

Na stronie www.worldjewishcongress.org Światowy Kongres Żydów przypomina, że zaledwie ilka dni wcześniej na pierwszej stronie "Rzeczpospolitej:" Ronald S. Lauder w artykule "Polacy nie byli winni Auschwitz" napisał o swojej dobrze znanej i wieloletniej przyjaźni i podziwie dla Polski, ale też o swoim sprzeciwie wobec zakłamywaniu historii i przejawach antysemityzmu w Polsce.

X

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ