Zła wiadomość dla osób, które przed 2019 r. chciały rozliczyć spłatę długów spadkodawcy przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że takie wydatki mogą być kosztem, ale dopiero od wejścia w życie nowelizacji ustawy o PIT.

Sprawa dotyczyła interpretacji. Podatniczka poprosiła o potwierdzenie, że spłata przez nią jako spadkobierczynię długów spadkowych i kosztów poniesionych w celu ostatecznego zaspokojenia wierzycieli jej zmarłej matki może być zaliczona do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości spadkowej.

Czytaj także:

Marek Isański: długi spadkowe kosztem w PIT ze sprzedaży nieruchomości

W ocenie fiskusa jednak spłaty długów obciążających podatniczkę w wyniku spadkobrania oraz kosztów egzekucyjnych nie można zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia z art. 19 ustawy o PIT ani żadnej kategorii tych z art. 22 ust. 6d tej ustawy.

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale racji nie przyznał jej najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, a potem NSA. Sąd zauważył, że sprawa dotyczy stanu prawnego sprzed 2019 r. Tymczasem dopiero nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wyraźnie zalicza do kosztów ciężary spadkowe, m.in. długi. W ocenie NSA zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uznać ich za doprecyzowujące, lecz prawotwórcze, rozszerzające preferencję. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 911/18