Wszystkie wpłaty na PPK są kosztem przy zwrocie przed 60 urodzinami uczestnika

Przy obliczaniu dochodu do opodatkowania przy zwrocie środków z PPK przed 60 urodzinami uczestnika, kosztem jest wartość wszystkich wpłat dokonanych na rachunek, w tym także od pracodawcy i z Funduszu Pracy.

Publikacja: 18.01.2024 17:18

Wszystkie wpłaty na PPK są kosztem przy zwrocie przed 60 urodzinami uczestnika

Foto: Adobe Stock

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok dotyczący zasad opodatkowania zwrotów środków z pracowniczych planów kapitałowych tzw. PPK. Co najważniejsze wynika z niego, że przy wycofaniu środków z PPK fiskus dostanie mniej niż by chciał.

Spór zainicjował wniosek o interpretację jednego z funduszy inwestycyjnych. Wyjaśnił, że zawiera i będzie zawierał umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK z zatrudniającymi. Środki na rachunkach osób zatrudnionych, czyli uczestników PPK będą lokowane w fundusze inwestycyjne.

We wniosku przypomniano, że dla każdego jest tworzony indywidualny rachunek PPK, na który trafiają wpłaty finansowane z jego środków, od zatrudniającego, a także wpłata powitalna oraz dopłaty roczne z Funduszu Pracy. Zgodnie zaś z ustawą o PPK uczestnik może przed ukończeniem 60 roku życia wnioskować w dowolnym momencie o zwrot środków zgromadzonych na rachunku. Jeśli w takiej sytuacji powstanie dochód to fundusz jako płatnik musi pobrać 19 proc. PIT, a nie ma pewności jak ustalić koszty przy zwrocie z PPK. Niemniej sam był przekonany, że kosztem przy zwrocie będą wszystkie wpłaty do PPK tj. i te ze środków uczestnika, jak i od pracodawcy oraz Funduszu Pracy.

Fiskus na to zielonego światła nie dał. Jego zdaniem w spornym przypadku wydatkami na nabycie będzie tylko wartość wpłat sfinansowanych ze środków uczestnika PPK.

Czytaj więcej

Wpłaty do PPK: liczy się data wypłaty wynagrodzenia

Fundusz nie złożył broni, zaskarżył interpretacje i wygrał. Najpierw rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. A ostatecznie przegraną fiskusa przypieczętował NSA. I choć uznał, że wykładnia pozwalająca na zaliczenie jako kosztów wszystkich spornych wpłat jest prawidłowa, to podparł się nieco inną argumentacją niż WSA. 

Zauważył, że w spornym przypadku, jeśli chodzi o przychód to jest nim całość środków zgromadzonych na rachunku PPK. A użyte w art. 30 a ust. 15 ustawy o PIT sformułowania należy odnieść do pojęć składających się na konstrukcję tego podatku, czyli przychodu, kosztów i dochodu. Sąd zauważył, że podatnik osiąga przychód ze stosunku pracy w wysokości stanowiącej równowartość wpłaty od pracodawcy, który podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia. Ma także przychód – choć zwolniony w art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o PIT - w wysokości dopłat rocznych i wpłat powitalnych.

Dlatego jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Kolanowski w sensie podatkowym nabycie jednostek uczestnictwa jest finansowane z przychodów podatnika. Skoro przychodem jest cała kwota zwrotu z PPK, to kosztem są zarówno bezpośrednie wpłaty uczestnika, jak i te stanowiące równoważność jego przychodów wpłaty dokonane przez pracodawcę, oraz to, co zostało sfinansowane przez Fundusz Pracy.

Wyrok jest prawomocny. Sygn. akt: II FSK 435/21.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność