W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mięso stanowiło nie tylko towar pierwszej potrzeby, ale również oręż politycznego nacisku w rękach społeczeństwa. Wszelkie kryzysy społeczno-polityczne dotyczyły w jakiejś mierze zaopatrzenia w mięso i nieraz doprowadziły do zmian na szczytach władzy. Każdy członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej musiał być świadomy, że braki w zaopatrzeniu w mięso, podwyższanie cen czy inne manipulacje w jego dostępności mogły prowadzić do jego upadku. A mimo to zarówno Władysław Gomułka, jak i Edward Gierek za pomocą mięsa próbowali walczyć ze społeczeństwem. I przegrali.