Tom opublikowany przez Wydawnictwo Znak w Krakowie zawiera utwory z wszystkich tomików poetki, w tym także z tych ogłoszonych w okresie socrealizmu: „Dlatego żyjemy” (1952) oraz „Pytania zadawane sobie” (1954). Całość otwierają jednak utwory z tomiku „Czarna piosenka”, który miał być debiutem książkowym pisarki, lecz ukazał się dopiero w 2014 r., czyli w dwa lata po jej śmierci. Księgę zamykają wiersze rozproszone, ogłoszone przez autorkę na łamach prasy bądź odnalezione w jej archiwum. Niektóre z nich ukazują się po raz pierwszy.