Włoski rząd walczy z gwałtownym wzrostem zachorowań na odrę. Pracuje nad dekretem, który zobowiąże rodziców do przedstawiania w placówkach oświatowych zaświadczeń o szczepieniach. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy szczepienia będą sprawdzane przy zapisywaniu dzieci do szkół czy już przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności planowanych zmian. Wyrażana jest opinia, że prawo do zdrowia jest nadrzędne wobec prawa do edukacji.