Pod numerem TPK 800 137 200 będzie można uzyskać pomoc poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, a więc od godz. 18 do 8, a także w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące, a porady udzielane są w kilku językach.

Dotychczas, gdy pomoc lekarza pierwszego kontaktu potrzebna była poza godzinami jego pracy, pacjent musiał osobiście jechać do placówki świadczącej nocną i świąteczną pomoc lekarską.

Część osób błędnie kierowała się do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). NFZ chce je odciążyć.