Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że najwięcej zakażeń wykrywanych było w Europie - 7 145 424 - i w obu Amerykach - 6 115 409. Z kolei w Afryce wykryto jedynie 261 720 zakażeń.

W liczbach bezwzględnych najwięcej zakażeń wykryto w USA - 4 610 359, to wzrost o 73 proc. tydzień do tygodnia), we Francji - 1 597 203 (wzrost o 46 proc.), w Wielkiej Brytanii - 1 217 258 (wzrost o 10 proc.), we Włoszech - 1 014 358 (wzrost o 57 proc.) i Indiach - 638 872 (wzrost o 524 proc.).

2 150

Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Polsce między 3 a 9 stycznia 2022 roku

Polska pojawia się w raporcie WHO jako kraj z drugą największą liczbą zgonów w ciągu tygodnia w Europie - 2 150 (5,7 zgonu zakażonego na każde 100 tysięcy mieszkańców). Więcej zgonów zanotowano - w liczbach bezwzględnych - tylko w Rosji, gdzie w ciągu tygodnia zmarło 5 645 zakażonych (3,9 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców). W Polsce liczba zgonów tydzień do tygodnia spadła o 34 proc., podczas gdy w Rosji - o 10 proc. Trzecim krajem z największą - w liczbach bezwzględnych - liczbą zgonów chorych na COVID-19 w Europie były Niemcy (1 822 zgonów, 2,2 zgony zakażonego koronawirusem na 100 tys. mieszkańców).

Czytaj więcej

WHO: Co drugi Europejczyk zakazi się Omikronem w ciągu dwóch miesięcy

Biorąc pod uwagę liczbę zgonów zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców Polska wyprzedzała USA (tam wskaźnik ten wyniósł 3,4).