Własne ogrzewanie nie zwalnia z opłat na rzecz spółdzielni - wyrok Sądu Okręgowego

To, że właściciel segmentu założył własne ogrzewanie, nie oznacza, że nie musi nic płacić spółdzielni.

Publikacja: 31.12.2019 07:45

Własne ogrzewanie nie zwalnia z opłat na rzecz spółdzielni - wyrok Sądu Okręgowego

Foto: AdobeStock

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że właściciel nie ma racji w kwestii rozliczenia ciepła.

Spór dotyczył jednego z segmentów w zabudowie szeregowej na spółdzielczym osiedlu. Nie posiadał indywidualnego przyłącza centralnego ogrzewania i wody użytkowej. W momencie powstawania osiedla domy były zasilanie z sieci miejskiej przez instalację węzłów grzewczych wspólną dla kilku domów, poprowadzoną liniowo przez każdy kolejny segment. Instalacja przechodziła przez piwnice i garaże.

Jeden z właścicieli segmentów postanowił założyć własne gazowe ogrzewane. Okazało się, że dalej musi płacić do spółdzielni rachunki za ciepło.

Czytaj też:

Opłaty za ogrzewanie: najpierw trzeba podważyć regulamin spółdzielni

Jak odłączyć się od drogiego ogrzewania we wspólnocie

Regulamin spółdzielni dotyczący rozliczania ciepła przewidywał, że nie ma możliwości wyłączenia żadnego segmentu. Wynika to z faktu, że przez „odłączony" segment nadal przebiegają rurociągi poziome, a tym samym straty ciepła i koszty utrzymania węzła pozostaną na niezmienionym poziomie.

Spółdzielnia podjęła również uchwałę, że koszty straty ciepła zostają rozliczone na wszystkich mieszkańców niezależnie od sposobu ogrzewania. Właściciel segmentu postanowił ją zakwestionować. Jego zdaniem powinien pokrywać tylko koszty związane ze stratami ciepła na ciągu przebiegającym przez jego segment. Sąd oddalił powództwo. Według niego regulamin zawiera normę o charakterze ogólnym, stwierdzającą jedynie obowiązek członków spółdzielni do pokrywania kosztów strat ciepła, niezależnie od tego, czy korzystają oni ze wspólnej sieci czy z indywidualnych metod ogrzewania. Nie określa natomiast żadnego mechanizmu wyliczania obciążeń przypadających na poszczególnych członków spółdzielni, proporcjonalnych do długości instalacji, czy też opartych na jakichkolwiek innych, dających się obiektywnie ustalić kryteriach.

Sygnatura akt: II C 1092/18

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że właściciel nie ma racji w kwestii rozliczenia ciepła.

Spór dotyczył jednego z segmentów w zabudowie szeregowej na spółdzielczym osiedlu. Nie posiadał indywidualnego przyłącza centralnego ogrzewania i wody użytkowej. W momencie powstawania osiedla domy były zasilanie z sieci miejskiej przez instalację węzłów grzewczych wspólną dla kilku domów, poprowadzoną liniowo przez każdy kolejny segment. Instalacja przechodziła przez piwnice i garaże.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu