Jacek Bielecki, dyrektor ds. jakości w spółce Marvipol

:

- Na czas trwania budowy wpływa wiele czynników: skala projektu, jego technologiczne zaawansowanie i jakość wykończenia. Najważniejsze są  jednak doświadczenie i możliwości organizacyjne generalnego wykonawcy oraz sprawność podwykonawców. Znaczenie może mieć także pogoda i termin rozpoczęcia prac.

Marvipol osiedle na 300 mieszkań buduje około półtora roku. Realizacja projektu z 450 mieszkaniami trwa ok. 22 miesiące. Nasze największe do tej pory osiedle – Zielona Italia w Warszawie, w którym jest prawie 900 lokali, powstaje w trzech etapach w ciągu 3,5 roku. Opóźnienia w oddaniu osiedla są spowodowane najczęściej opóźnieniem prac przez generalnego wykonawcę lub koniecznością naprawy licznych usterek w wykonanych przez niego budynkach. Znane są też przykłady wstrzymania prac z powodów administracyjnych, często na skutek nieuzasadnionych, gdyż ostatecznie oddalonych protestów.

Marże deweloperskie na poszczególnych projektach są zróżnicowane. Zależą gównie od ceny nabycia gruntu i czasu, jaki pochłaniają procedury administracyjne. ?To generuje znaczące koszty. Dziś średnie marże wynoszą kilkanaście procent. Znam też przykłady inwestycji przynoszących deweloperowi straty, co wynika głównie z gwałtownych zmian koniunktury.

Biorąc pod uwagę bardzo duże ryzyko pozabiznesowe (trudno przewidzieć, jak długo będą trwać procedury urzędowe i jakie decyzje organów publicznych zapadną), marże te można uznać za umiarkowane i trudno spodziewać się ich obniżenia.

Można natomiast znacząco obniżyć koszty, a tym samym ceny mieszkań, głównie przez zmianę wymagań technicznych (szczególnie przeciwpożarowych i wentylacyjnych), które w porównaniu z innymi krajami Europy są nadmiernie restrykcyjne. Również uporządkowanie prawa budowlanego i usprawnienie działania administracji publicznej może znacząco obniżyć koszty inwestycji w sumie nawet o 20 proc.