Odsetki od kapitałów pieniężnych nie są zwolnione z podatku. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią wspólnota, która środki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi gromadzi – oprócz rachunku bieżącego – również na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Twierdzi, że odsetki są nieopodatkowane, ponieważ przeznacza je na utrzymanie lokali mieszkalnych (co daje prawo do zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT). Fiskus uznał jednak, że ze zwolnienia nie korzystają dochody uzyskane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Odsetki od nadwyżki kapitału ulokowanego na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym będą więc opodatkowane.

Numer interpretacji: IBPBI/2/ 423-1365/14/IZ