Po wymianie składu rady nadzorczej 13 marca ta odwołała cały kierowany przez Marcina Mazurka zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości. Do pełnienia funkcji prezesa oddelegowano na maksymalnie trzy miesiące Artura Lebiedzińskiego. Docelowy skład zarządu ma zostać wyłoniony w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Właścicielem 72 proc. akcji PHN jest Skarb Państwa, dlatego władze spółki zmieniają się wraz z politycznymi wiatrami. Artur Lebiedziński kierował PHN za koalicji PO-PSL w latach 2013-2015. Menedżer pełnił funkcję m.in. wspólnika oraz członka zarządu platformy zarządzania nieruchomościami Greenstone (2017-2020), pracował też w instytucjach finansowych - m.in. w Societe Generale, CA IB InvestmentBank oraz Bank of America.

PHN to właściciel nieruchomości komercyjnych oraz deweloper biurowy i mieszkaniowy. W ostatnich latach spółka postawiała m.in. biurowy drapacz chmur Skysawa przy rondzie ONZ w Warszawie, a także kilka osiedli w stolicy i innych miastach. Po trzech kwartałach ub.r. PHN miał 418 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 125 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (głównie najem i przekazania mieszkań), 53 mln zł zysku operacyjnego (na wynik miała wpływ papierowa strata z wyceny portfela nieruchomości) oraz 46 mln zł straty netto (wzrost kosztów finansowania, różnice kursowe). Sprawozdanie za 2023 r. ukaże się 25 kwietnia.