Robyg spodziewa się mniejszej sprzedaży mieszkań niż w zeszłym roku

Po ubiegłorocznym wyskoku deweloper celuje w sprzedaż 2,3 tys. lokali. Popyt dalej sprzyja, ale wyzwaniem są procedury związane z pozwoleniami.

Publikacja: 21.03.2024 10:11

Osiedle Grupy Robyg w Warszawie

Osiedle Grupy Robyg w Warszawie

Foto: Mat. prasowe

Notowany na Catalyst, kontrolowany przez niemiecki TAG Immobilien deweloper w 2023 r. miał 369 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rentowność netto zmniejszyła się o 3,2 pkt proc., do wciąż wysokiego na tle branży poziomu 20,4 proc.

Pierwsze zyski z joint-venture

W 2023 r. grupa przekazała klientom klucze do 3360 lokali, o 4 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły jednak o ponad 20 proc., do 1,8 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 12,5 proc., do 462 mln zł, marża skurczyła się bowiem z 27,3 do 25,5 proc.

Zysk operacyjny wyniósł prawie 457 mln zł, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Duży wpływ na wynik miało prawie 20 mln zł zysku z tytułu joint-venture z funduszem Centerbridge Partners (sprzedaż po 50 proc. udziałów w trzech projektach deweloperskich za 100 mln zł, w tym VAT), a także aktualizacja wartości portfela nieruchomości: 58 mln zł wobec 98 mln zł rok wcześniej.

Mocno wzrosły zarówno koszty, jak i przychody finansowe. Koszty: głównie strata z wyceny transakcji zamiany stóp procentowych (SWAP). Przychody: odsetki od lokat i pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym.

Deweloper skorzystał z koniunktury

W 2023 r. Robyg sprzedał (umowy deweloperskie/przedwstępne) 2808 lokali, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku spółka nastawia się na sprzedaż 2300 lokali.

Cała Grupa TAG w Polsce (to również Vantage Development budujący dla platformy PRS Vantage Rent, ale i w pewnym stopniu dalej na sprzedaż) sprzedała 3600 lokali. Przekazała też 3800 lokali klientom i 500 wprowadziła do Vantage Rent.

- 2023 r. był bardzo dobry dla Robyga i dla całej Grupy TAG w Polsce. Udało się nam zrealizować założone cele i efektywnie wprowadzać kolejne inwestycje do oferty. Skupialiśmy się na dopasowaniu proponowanych mieszkań do oczekiwań klientów – zwłaszcza pod kątem wymogów technologicznych i środowiskowych. Przygotowaliśmy też obszerną ofertę odpowiadającą na rządowe programy wsparcia dotyczące zakupu mieszkań. Zakładamy, że 2024 r. będzie również bardzo satysfakcjonujący. Widzimy ogromną przestrzeń i nadal duży popyt na mieszkania – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga i Vantage’a. W 2024 r. grupa planuje wprowadzić kilka tysięcy nowych lokali do oferty w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Bank ziemi liczy teraz 20 tys. lokali i jest dalej rozbudowywany.

Urzędnicy blokują podaż mieszkań

W liście do akcjonariuszy Kazanelson napisał, że kluczowe kwestie w 2024 r. to przede wszystkim ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, zmniejszenie inflacji i stopniowe obniżanie stóp procentowych, co powinno pozytywnie wpłynąć na sektor nieruchomości mieszkaniowych. Drugim elementem jest przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę – trwają one za długo, co utrudnia uruchamianie nowych inwestycji i zmniejsza podaż mieszkań na rynku i zwiększa ceny. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę trwa 1,5 roku-2 lata, a kiedyś było to sześć - dziewięć miesięcy.

- Dostępność gruntów w największych miastach jest dziś mniejsza – ale nadal jest ogromny potencjał dla zagospodarowania przestrzeni miejskich i dostarczania ciekawej oferty mieszkaniowej przez deweloperów. W długim terminie chcemy być największa deweloperską grupą mieszkaniową w Polsce, z ofertą 10 tys. mieszkań na wynajem i sprzedażą na poziomie kilku tysięcy lokali rocznie – napisał Kazanelson.

Nieruchomości
Mieszkaniowy Atal z sowitą dywidendą i optymizmem
Nieruchomości
Dom Development z rekordowymi zyskami
Nieruchomości
Ronson Development zanotował rekordowe wyniki finansowe
Nieruchomości
Budimex ma nowe cele strategiczne. Wraca do WIG20 i na rynek mieszkaniowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Rynek nieruchomości
Deweloperzy szukają sojuszników w innych branżach. Gdzie ich znajdują?