Więcej czasu na plany ogólne i „wuzetki”

O dwa lata – do końca 2027 roku – miałoby być wydłużone vacatio legis znowelizowanych zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chodzi m.in. o uchwalanie przez gminy planów ogólnych.

Publikacja: 05.12.2023 15:54

Więcej czasu na plany ogólne i „wuzetki”

Foto: Adobe Stock

Projekt, którego celem jest przedłużenie vacatio legis kluczowych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mają jutro rozpatrywać połączone komisje do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz finansów publicznych. Mowa m.in. o wydłużeniu o dwa lata (do końca 2027 roku) terminów na uchwalenie przez gminy planów ogólnych.

Ryzyko podwyżek cen

Poprawkę popierają i samorządy, i branża deweloperska. - Zbyt krótki czas na dostosowanie się przez gminy do nowych regulacji spowodowałby istotne ograniczanie w dostępnie do gruntów pod budownictwo – podkreśla Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD). – A to mogłoby prowadzić do nawet dwukrotnej podwyżki ich cen.

PZFD wskazuje, że nowy termin musi jednak dotyczyć także innych przepisów. - Projektodawcy w pierwotnym brzmieniu projektu zmienili daty związane z obowiązkiem uchwalenia planu ogólnego, pozostawili jednak dotychczasowe daty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. „wuzetki”) – zwracają uwagę przedstawiciele PZFD. - W efekcie w okresie przejściowym - tych dodatkowych dwóch lat na uchwalenie planów ogólnych - niemożliwe byłoby wydawanie decyzji WZ, co doprowadziłoby do paraliżu na rynku. Dziś na podstawie warunków zabudowy powstaje niemal połowa inwestycji. Dlatego też niezbędne jest zharmonizowanie i modyfikacja projektu ustawy w tym zakresie - zaznaczają. 

Specustawa mieszkaniowa

Postulowane zmiany dotyczą również tzw. specustawy mieszkaniowej.  - Narzędzie to stanowi uzupełnienie systemu planowania przestrzennego. Projektowane pod rządami specustawy osiedla są lokalizowane za zgodą rady gminy – wskazuje PZFD. – Dodatkowo powstają takie inwestycje jak szkoły czy parki. Poprawki zmierzają do zachowania specustawy w mocy do końca okresu przejściowego, czyli do końca 2027 r. Proponowane zmiany odwracają też fatalne zapisy nowelizacji specustawy z maja 2023 r., która odebrała gminom autonomię decydowania o liczbie miejsc parkingowych w specinwestycjach, narzucając odgórnie tzw. wskaźnik parkingowy (liczba miejsc parkingowych przypadających na jedno budowane mieszkanie).

Czytaj więcej

Przez nowe przepisy mieszkania mogą zdrożeć. Chodzi o miejsca parkingowe
Nieruchomości
Czy mikrolokale muszą urosnąć
Rynek nieruchomości
Będzie bat na patodeweloperów. Wiemy też, kto za niego zapłaci
Nieruchomości
Czy deweloperzy będą się pozbywać działek
Nieruchomości
Wyścig z czasem na budowach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Walka o klimat
Budynki na słońce i na wiatr